Nông Thôn Hà Tĩnh

Can Lộc đẩy nhanh tiến độ sản xuất vụ Xuân 2015

Tranh thủ thời tiết thuận lợi, thời gian này bà con nông dân huyện Can Lộc đang tập trung ra đồng triển khai sản xuất vụ Xuân.

Vụ xuân năm nay, toàn huyện gieo cấy 9.130 ha lúa, cơ cấu  100% các giống lúa trà xuân muộn, gồm 9 loại  giống. Về lúa lai cơ cấu các giống BTE-1, Nhị ưu 838, TH (3-3, 3-4, 3-5). Lúa thuần có Thiên ưu 8, TBR 45, Nếp (87, 98), HT1, RVT, Khang dân đột biến. Tiếp tục triển khai các mô hình khảo nghiệm vụ thứ 2 giống GS333, GS747. Trong đó: mỗi xã bố trí sản xuất 3-4 giống, mỗi xóm chỉ sản xuất 2- 3 giống theo Đề án của huyện và của địa phương. Nhằm đảm bảo lịch thời vụ và kế hoạch huyện giao, các địa phương đã tổ chức ra quân làm đất, làm giao thông, thủy lợi nội đồng, diệt chuột. Ngành nông nghiệp đã chủ động cử cán bộ bám cơ sở hướng dẫn bà con nông dân lựa chọn cơ cấu giống phù hợp với đất đai của từng địa phương.  Đồng thời hướng dẫn bà con gieo mạ đúng lịch thời vụ và theo quy trình kỹ thuật che phủ ni lông.

Upload

Hình ảnh nông dân ra đồng chuẩn bị cho sản xuất vụ Xuân

Ngoài ra, để khuyến khích sản xuất, huyện Can Lộc còn trích ngân sách hỗ trợ xây dựng cánh đồng mẫu; cung ứng kịp thời giống, phân bón, thuốc BVTV; tổ chức ký cam kết về việc chỉ đạo và triển khai thực hiện sản xuất vụ xuân năm 2015 cho các xã, thị trấn. Nhờ vậy đến thời điểm này các địa phương đang tập trung đẩy nhanh tiến độ gieo cấy, hoàn thành kế hoạch đề ra và góp phần giành vụ Xuân thắng lợi toàn diện.

                   Minh Đông

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP