Trong nước

5 Thứ trưởng bộ Xây dựng là những ai?

Hiện bộ Xây dựng có 5 Thứ trưởng gồm ông Bùi Phạm Khánh, ông Nguyễn Đình Toàn, ông Lê Quang Hùng, ông Nguyễn Văn Sinh và ông Nguyễn Tường Văn.

Thứ trưởng Bùi Phạm Khánh

Thứ trưởng bộ Xây dựng Bùi Phạm Khánh. Ảnh: Báo Xây dựng


Ông Bùi Phạm Khánh sinh ngày 13/6/1960, tại huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình. Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Chế tạo máy. Trình độ lý luận Cao cấp lý luận chính trị.

Tại Quyết định 1358/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm lại ông Bùi Phạm Khánh giữ chức Thứ trưởng Bộ Xây dựng.

Tại bộ Xây dựng, Thứ trưởng Bùi Phạm Khánh có nhiệm vụ giúp Bộ trưởng quản lý nhà nước về lĩnh vực kinh tế xây dựng, lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình, bao gồm: Tổng mức đầu tư, dự toán xây dựng công trình, định mức xây dựng và giá xây dựng công trình, độ dài thời gian xây dựng công trình, kiểm soát chi phí đầu tư xây dựng, phương pháp đo bóc khối lượng công trình, phương pháp xác định giá ca máy và thiết bị thi công; công bố định mức xây dựng, suất vốn đầu tư, chỉ số giá xây dựng, phương pháp xác định chỉ số giá xây dựng; hợp tác công tư - PPP trong lĩnh vực xây dựng; Quản lý nhà nước về lĩnh vực cơ khí ngành Xây dựng.

Trực tiếp theo dõi, chỉ đạo các lĩnh vực: Chỉ đạo hoạt động khối doanh nghiệp; công tác tái cơ cấu, cổ phần hóa doanh nghiệp và thực hiện quyền, nghĩa vụ đại diện Chủ sở hữu nhà nước tại các doanh nghiệp thuộc Bộ; Chỉ đạo chung về công tác đổi mới hoạt động các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Bộ; Chỉ đạo công tác y tế ngành Xây dựng; Chỉ đạo chung về công tác phát triển nguồn nhân lực của Bộ; công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức khối cơ quan Bộ; đào tạo, bồi dưỡng cán bộ quản lý và chuyên môn đô thị các cấp; Chỉ đạo chung về công tác quản lý tài chính, tài sản trong các đơn vị trực thuộc Bộ Xây dựng; Công tác thực hiện kết luận của kiểm toán nhà nước, Thanh tra Chính phủ, Thanh tra Bộ Xây dựng đối với Bộ Xây dựng, các đơn vị trực thuộc Bộ Xây dựng; Chỉ đạo chung về công tác xây dựng, sửa đổi, bổ sung hệ thống định mức kinh tế - kỹ thuật, đơn giá xây dựng, suất đầu tư...

Theo dõi, chỉ đạo toàn diện mọi hoạt động của các đơn vị thuộc Bộ, gồm: Vụ Quản lý doanh nghiệp, Cục Kinh tế xây dựng, Viện Kinh tế xây dựng; Học viện Cán bộ quản lý xây dựng và đô thị; các đơn vị sự nghiệp y tế và các doanh nghiệp trực thuộc Bộ (đối với công tác cán bộ và công tác quản lý đầu tư xây dựng thì thực hiện theo Điểm 2.4, Khoản 2, Điều 1, Quyết định số 168/QĐ-BXD ngày 18/02/2020).

Thực hiện một số nhiệm vụ khác do Bộ trưởng phân công.

Theo dõi, phụ trách công tác quản lý nhà nước ngành Xây dựng đối với các địa phương vùng Đồng bằng sông Cửu Long, bao gồm các tỉnh: Long An, Tiền Giang, Bến Tre, Trà Vinh, Vĩnh Long, Đồng Tháp, An Giang, Kiên Giang, Cần Thơ, Hậu Giang, Sóc Trăng, Bạc Liêu, Cà Mau.

Thứ trưởng Nguyễn Đình Toàn

Thứ trưởng bộ Xây dựng Nguyễn Đình Toàn. Ảnh: Báo Xây dựng


Thứ trưởng Nguyễn Đình Toàn sinh năm 1960 tại Hà Nội, quê Hải Dương. Ông là Kiến trúc sư, Tiến sỹ Kiến trúc năm 1998. Trước đó, ông là giảng viên trường Đại học Kiến trúc Hà Nội; từng đạt giải Nhất kiến trúc Quốc tế được trưng bày tại Paris (Pháp) năm 2001; Viện trưởng Viện Kiến trúc, Quy hoạch đô thị và nông thôn, Tổng Biên tập Tạp chí Kiến trúc Việt Nam.

Từ tháng 8/2009, ông Nguyễn Đình Toàn được bổ nhiệm giữ chức vụ Thứ trưởng Bộ Xây dựng. Tại Quyết định 1666/TTg-TCCB, Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm lại ông Nguyễn Đình Toàn giữ chức vụ Thứ trưởng bộ Xây dựng kể từ ngày 26/12/2019.

Tại bộ Xây dựng, Thứ trưởng Nguyễn Đình Toàn có nhiệm vụ giúp Bộ trưởng quản lý nhà nước các lĩnh vực: Quản lý nhà nước về lĩnh vực Kiến trúc; Quản lý nhà nước về lĩnh vực Hạ tầng kỹ thuật.

Trực tiếp theo dõi, chỉ đạo các lĩnh vực: Phụ trách chung về công tác bảo vệ môi trường ngành Xây dựng; công tác tiết kiệm năng lượng ngành Xây dựng; Công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật theo lĩnh vực được giao; Công tác xây dựng hệ thống quy chuẩn, tiêu chuẩn và các thiết kế điển hình kiến trúc xây dựng trong lĩnh vực được phân công; Công tác thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, tiếp công dân trong các lĩnh vực quản lý nhà nước được phân công, phụ trách; Công tác về thẩm định, phê duyệt các đề tài nghiên cứu khoa học, dự án sự nghiệp kinh tế thuộc lĩnh vực được phân công; Tham gia các Ban chỉ đạo nhà nước, tổ chức phối hợp liên ngành khác liên quan đến các lĩnh vực phụ trách theo sự phân công của Bộ trưởng.

Theo dõi, chỉ đạo toàn diện mọi hoạt động của các đơn vị thuộc Bộ, gồm: Cục Hạ tầng kỹ thuật, Viện Kiến trúc quốc gia; các trường: Đại học Kiến trúc Hà Nội, Đại học Kiến trúc Thành phố Hồ Chí Minh; các trường Cao đẳng, Trung cấp nghề trực thuộc Bộ (đối với công tác cán bộ và công tác quản lý đầu tư xây dựng thì thực hiện theo Điểm 2.4, Khoản 2, Điều 1, Quyết định số 168/QĐ-BXD ngày 18/02/2020).

Thực hiện một số nhiệm vụ khác do Bộ trưởng phân công.

Theo dõi, phụ trách công tác quản lý nhà nước ngành Xây dựng đối với các địa phương vùng Bắc Trung bộ và Duyên hải Miền Trung, bao gồm các tỉnh: Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa, Ninh Thuận, Bình Thuận.

Thứ trưởng Lê Quang Hùng

Thứ trưởng bộ Xây dựng Lê Quang Hùng. Ảnh: Báo Xây dựng


Thứ trưởng Lê Quang Hùng sinh năm 1962, quê Phú Thọ. Ông là Tiến sỹ chuyên ngành Vật liệu xây dựng. Trước đó, ông từng giữ các chức vụ như Phó Cục trưởng Cục Giám định nhà nước về chất lượng công trình xây dựng, bộ Xây dựng; Cục trưởng Cục Giám định nhà nước về chất lượng công trình xây dựng, Bộ Xây dựng.

Ngày 16/8/2014, ông Lê Quang Hùng được bổ nhiệm giữ chức Thứ trưởng bộ Xây dựng. Tại Quyết định 1053/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm lại ông Lê Quang Hùng giữ chức vụ Thứ trưởng bộ Xây dựng. Thời hạn bổ nhiệm lại tính từ ngày 16/8/2019.

Tại bộ Xây dựng, Thứ trưởng Lê Quang Hùng có nhiệm vụ thay mặt Bộ trưởng, chỉ đạo, điều hành công việc của Bộ theo ủy quyền của Bộ trưởng khi Bộ trưởng vắng mặt.

Giúp Bộ trưởng quản lý nhà nước các lĩnh vực: Quản lý nhà nước về chất lượng công trình xây dựng; Quản lý nhà nước về hoạt động đầu tư xây dựng, bao gồm: lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình; khảo sát, thiết kế, thi công xây dựng; quản lý chất lượng, nghiệm thu, bảo trì công trình xây dựng; điều kiện năng lực hành nghề hoạt động xây dựng; lựa chọn nhà thầu trong hoạt động xây dựng; cấp giấy phép xây dựng; tham gia ý kiến đối với các dự án đầu tư xây dựng do chủ đầu tư là các cơ quan, đơn vị, tổ chức ngoài Bộ gửi xin ý kiến Bộ Xây dựng theo quy định của pháp luật; Công tác an toàn, vệ sinh lao động ngành Xây dựng;

Trực tiếp theo dõi, chỉ đạo các lĩnh vực: Công tác khoa học công nghệ ngành Xây dựng; Công tác truyền thông của Bộ; Công tác quản lý và thực hiện đầu tư xây dựng đối với các dự án đầu tư do Bộ Xây dựng là chủ đầu tư; Công tác phòng chống thiên tai cứu hộ, cứu nạn; thực hiện nhiệm vụ Trưởng ban chỉ huy phòng chống thiên tai cứu hộ, cứu nạn bộ Xây dựng; Ý kiến của bộ Xây dựng về việc thành lập doanh nghiệp nước ngoài hoạt động xây dựng tại Việt Nam; tham gia ý kiến về việc doanh nghiệp xây dựng Việt Nam đăng ký hoạt động đầu tư ở nước ngoài...

Theo dõi, chỉ đạo toàn diện mọi hoạt động của các đơn vị thuộc Bộ, gồm: Vụ Khoa học công nghệ và môi trường, Cục Giám định nhà nước về chất lượng công trình xây dựng, Cục Quản lý hoạt động xây dựng, Cục Công tác phía Nam, Viện Khoa học công nghệ xây dựng, Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng chuyên ngành, Trường Đại học xây dựng Miền Trung, Trường Đại học xây dựng Miền Tây, Báo Xây dựng, Tạp chí xây dựng, Nhà Xuất bản xây dựng (đối với công tác cán bộ và công tác quản lý đầu tư xây dựng thì thực hiện theo Điểm 2.4, Khoản 2, Điều 1, Quyết định số 168/QĐ-BXD ngày 18/02/2020).

Thực hiện một số nhiệm vụ khác do Bộ trưởng phân công.

Theo dõi, phụ trách công tác quản lý nhà nước ngành Xây dựng đối với các địa phương vùng Trung du và miền núi phía Bắc, bao gồm các tỉnh: Cao Bằng, Lạng Sơn, Quảng Ninh, Bắc Giang, Bắc Kạn, Thái Nguyên, Lào Cai, Yên Bái, Hà Giang, Tuyên Quang, Hòa Bình, Phú Thọ, Sơn La, Điện Biên, Lai Châu.

Thứ trưởng Nguyễn Văn Sinh

Thứ trưởng bộ Xây dựng Nguyễn Văn Sinh. Ảnh: Người Lao động


Ông Nguyễn Văn Sinh sinh năm 1968, quê quán Hà Nội. Ông Nguyễn Văn Sinh từng đảm nhiệm các chức vụ: Phó Tổng Giám đốc, Tổng Công ty Viglacera, bộ Xây dựng; Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, bộ Xây dựng; Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, bộ Xây dựng.

Tại quyết định 181/QĐ-TTg ký ngày 6/2/2018, Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Sinh giữ chức vụ thứ trưởng bộ Xây dựng.

Tại bộ Xây dựng, Thứ trưởng Nguyễn Văn Sinh có nhiệm vụ giúp Bộ trưởng quản lý nhà nước các lĩnh vực công tác: Quản lý nhà nước về lĩnh vực vật liệu xây dựng; Quản lý nhà nước về lĩnh vực nhà ở; công sở; Quản lý nhà nước về thị trường bất động sản.

Trực tiếp theo dõi, chỉ đạo các lĩnh vực: Công tác pháp chế; công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật ngành Xây dựng và xây dựng văn bản quy phạm pháp luật theo lĩnh vực được giao; Công tác thông tin, thống kê, lưu trữ tài liệu, số liệu về các lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ; Chương trình công nghệ thông tin ngành Xây dựng; Công tác cải cách hành chính của bộ Xây dựng; Trực tiếp giúp Bộ trưởng theo dõi công tác hành chính, công tác văn phòng, lề lối làm việc của khối cơ quan Bộ...

Theo dõi, chỉ đạo toàn diện mọi hoạt động của các đơn vị thuộc Bộ, gồm: Văn phòng Bộ, Vụ Pháp chế, Vụ Vật liệu xây dựng; Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản, Văn phòng Ban Chỉ đạo Trung ương về chính sách nhà ở và thị trường bất động sản, Viện Vật liệu xây dựng, Trung tâm Thông tin (đối với công tác cán bộ và công tác quản lý đầu tư xây dựng thì thực hiện theo Điểm 2.4, Khoản 2, Điều 1, Quyết định số 168/QĐ-BXD ngày 18/02/2020).

Thực hiện một số nhiệm vụ khác do Bộ trưởng phân công.

Theo dõi, phụ trách công tác quản lý nhà nước ngành Xây dựng đối với các địa phương vùng Đồng bằng sông Hồng và vùng Kinh tế trọng điểm Bắc Bộ, bao gồm các tỉnh: Bắc Ninh, Vĩnh Phúc, Quảng Ninh, Hải Dương, Hải Phòng, Hưng Yên, Thái Bình, Hà Nam, Nam Định, Ninh Bình.

Thứ trưởng Nguyễn Tường Văn

Thứ trưởng Nguyễn Tường Văn. Ảnh: Báo Xây dựng

Ông Nguyễn Tường Văn sinh năm 1971; quê quán Thành phố Hải Phòng. Ông Nguyễn Tường Văn đã có hơn 20 năm công tác trong ngành xây dựng và có học vị Tiến sỹ; từng đảm nhiệm các chức vụ: Phó Cục trưởng, Cục Hạ tầng kỹ thuật - bộ Xây dựng; Phó Bí thư Chi bộ Cục Hạ tầng kỹ thuật, Phó Cục trưởng Cục Hạ tầng kỹ thuật (Hàm Vụ trưởng), kiêm Giám đốc Ban Quản lý dự án Phát triển Hạ tầng kỹ thuật; Phó Bí thư Đảng ủy Cục Phát triển đô thị, Cục trưởng Cục Phát triển đô thị - bộ Xây dựng.

Theo Quyết định số 196/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ ký bổ nhiệm có thời hạn ông Nguyễn Tường Văn - Cục trưởng Cục Phát triển Đô thị làm Thứ trưởng bộ Xây dựng từ ngày 6/2/2020.

Tại bộ Xây dựng, Thứ trưởng Nguyễn Tường Văn có nhiệm vụ giúp Bộ trưởng quản lý nhà nước các lĩnh vực: Quản lý nhà nước về lĩnh vực phát triển đô thị; Quản lý nhà nước về lĩnh vực quy hoạch xây dựng.

Trực tiếp theo dõi, chỉ đạo các lĩnh vực: Công tác hợp tác quốc tế ngành Xây dựng; Phụ trách chung về dự án ODA; Phụ trách chung về công tác ứng phó với biến đổi khí hậu và tăng trưởng xanh của ngành Xây dựng; Phụ trách chung về hiệp hội, hội, tổ chức phi chính phủ hoạt động trong các lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ. Công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật theo lĩnh vực được giao; Công tác thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, tiếp công dân trong các lĩnh vực quản lý nhà nước được phân công, phụ trách...

Theo dõi, chỉ đạo toàn diện mọi hoạt động của các đơn vị thuộc Bộ, gồm: Vụ Quy hoạch - Kiến trúc; Vụ Hợp tác quốc tế; Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo quy hoạch và đầu tư xây dựng vùng Thủ đô Hà Nội; Cục Phát triển đô thị; Viện Quy hoạch đô thị và nông thôn quốc gia; Viện Quy hoạch xây dựng Miền Nam (đối với công tác cán bộ và công tác quản lý đầu tư xây dựng thì thực hiện theo Điểm 2.4, Khoản 2, Điều 1, Quyết định số 168/QĐ-BXD ngày 18/02/2020).

Thực hiện một số nhiệm vụ khác do Bộ trưởng phân công.

Theo dõi, phụ trách công tác quản lý nhà nước ngành Xây dựng đối với các địa phương vùng Tây Nguyên, bao gồm các tỉnh: Kon Tum, Gia Lai, Đăk Lăk, Đăk Nông, Lâm Đồng, Bà Rịa- Vũng Tàu, Bình Dương, Bình Phước, Đồng Nai, Tây Ninh.

Tác giả: Hoàng Yên (T/h)

Nguồn tin: Tạp chí ĐS&PL

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP