Quốc hội khóa XIV

Xây dựng thị xã Kỳ Anh trở thành đô thị thông minh, hiện đại

Theo dự thảo báo cáo chính trị của Ban chấp hành Đảng bộ thị xã Kỳ Anh nhiệm kỳ 2015-2020, mục tiêu của thị xã đó là nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ, chú trọng công tác quy hoạch, quản lý quy hoạch, quản lý đô thị, tài nguyên môi trường, đẩy mạnh tái cơ cấu kinh tế, nâng cao tỷ trọng thương mại, dịch vụ, đưa thị xã đạt tiêu chí đô thị loại 3.

Thị xã Kỳ Anh là đầu tàu kinh tế của tỉnh, vì vậy trong giai đoạn mới thị xã phải xây dựng được chiến lược phát triển theo hướng đô thị thông minh, đô thị hiện đại. Đây là khẳng định của Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Võ Kim Cự tại buổi làm việc của Ban thường vụ Tỉnh ủy với BTV Thị ủy thị xã Kỳ Anh để duyệt nội dung Đại hội Đảng bộ thị xã Kỳ Anh.
Dự buổi làm việc có Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Đình Sơn; Phó Bí thư Tỉnh ủy Lê Thành Long, các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND, UBMTTQ tỉnh, đại diện một số sở ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh.

Buổi làm việc của Ban thường vụ Tỉnh ủy duyệt đại hội Đảng bộ thi xã Kỳ Anh.

Trong đó, đến năm 2020 tốc độ tăng trưởng bình quân đạt 31,65%, thu nhập bình quân đầu người là 78 triệu đồng, tổng thu ngân sách trên địa bàn đạt 21.150 tỷ đồng, 100% xã đạt tiêu chí nông thôn mới.

Để đạt được mục tiêu đó báo cáo chính trị thị chỉ ra 3 mũi đột phá chính đó là quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội mang tầm chiến lược dài hạn, huy động các nguồn lực để đầu tư xây dựng hạ tầng, khai thác phát huy tối đa tiềm năng của Khu kinh tế Vũng áng; tập trung nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đào tạo nghề gắn với giải quyết việc làm; đẩy mạnh cải cách hành chính.

Về công tác nhân sự, trên cơ sở hướng dẫn của Ban Bí thư, của Ban thường vụ tỉnh ủy, huyện Kỳ anh cũng đã có phương án lựa chọn, giới thiệu nhân sự đảm bảo cơ cấu, độ tuổi theo quy định.

Góp ý tại buổi làm việc, một số ý kiến cho rằng mặc dù đã có nhiều cố gắng tuy nhiên về bố cục dự thảo báo cáo chính trị còn nhiều điểm chưa hợp lý, nhiều chỉ tiêu số liệu đưa ra chưa phù hợp, chưa xứng tầm với một đô thị phát triển, nhất là những thế mạnh như: dịch vụ logistic, vận tải, hậu cảng, hậu cần cho các công trường, nhà máy..

Thị xã Kỳ anh cũng cần phải chú trọng công tác bảo đảm an ninh trật tự, coi đây là nhiệm vụ then chốt để bảo đảm sự phát triển bền vững;đồng thời cần làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật cho cán bộ, nhân dân, nhất là luật pháp quốc tế bởi thị xã Kỳ Anh đã thực sự hội nhập sâu vào nền kinh tế quốc tế..

Phát biểu kết luận buổi làm việc, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Võ Kim Cự khẳng định, thị xã Kỳ Anh là đầu tàu kinh tế không chỉ cho tỉnh Hà Tĩnh mà cho cả khu vực Bắc trung bộ và của cả nước. Với sự phát triển nhanh của khu kinh tế Vũng áng, thị xã Kỳ Anh đã vươn mình ra quốc tế, là điểm đến của nhiều nhà đầu tư hàng đầu khu vực và thế giới. Vì vậy báo cáo chính trị trình Đại hội Đảng bộ  lần này, Thị xã Kỳ Anh phải làm rõ được vai trò, vị thế của mình, chọn ra các mũi đột phá để từ đó định hướng thực hiện trong nhiệm kỳ mới…

Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu trong việc chọn mũi đột phá của thị xã phải được tính toán một cách căn cơ, và mũi đột phá hàng đầu phải là huy động các nguồn lực để đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng đô thị, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, cải cách thủ tục hành chính gắn với công tác giải phóng mặt bằng.

Báo cáo chính trị cũng phải thể hiện rõ vị trí của thị xã Kỳ Anh trong mối liên kết vùng và liên vùng, phát triển mạnh về kinh tế đối ngoại, nhất là cần xác định trụ cột chính của nền kinh tế của thị xã Kỳ Anh đó là công nghiệp nặng, công nghiệp phụ trợ, các dịch vụ thương mại du lịch, nông nghiệp hàng hóa.

Về các chỉ tiêu, kế hoạch cụ thể, Bí thư Tỉnh ủy Võ Kim Cự yêu cầu huyện phải đặt mục tiêu thu nhập bình quân đầu người đạt từ 140-150 triệu đồng, thu ngân sách trên địa bàn phải đạt từ 10-11 ngàn tỷ đồng, phấn đấu đến 2018 phải đạt các tiêu chí của đô thị loại 3 và đến cuối nhiệm kỳ đạt các tiêu chí của đô thị loại 2.

Để đạt được các tiêu chí này, đồng chí Bí thư tỉnh ủy yêu cầu thị xã Kỳ Anh phải xác định rõ chiến lược phát triển dài hạn, công tác quy hoạch, quản lý quy hoạch, thực hiện tốt 4 hóa gồm: quốc tế hóa, xã hội hóa đầu tư, liên kết hóa, doanh nghiệp hóa.

Bí thư Tỉnh ủy Võ Kim Cự cũng yêu cầu cùng với phát triển kinh tế, thị xã Kỳ anh phải chú trọng tới lĩnh vực giáo dục, văn hóa, khoa học công nghệ, coi đây là yếu tố quan trọng để bảo đảm phát triển bền vững, trong đó việc xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh đô thị phải luôn được chú trọng.

Bí thư Tỉnh ủy Võ Kim Cự cũng nhấn mạnh đến nhiệm vụ bảo đảm quốc phòng an ninh.Về nhiệm vụ xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị Bí thư Tỉnh ủy cũng yêu cầu trong báo cáo chính trị và trong nghị quyết của đại hội Đảng bộ thị xã Kỳ Anh phải nâng cao được năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ, xây dựng tổ chức bộ máy của Đảng đủ mạnh, quan tâm công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị cơ sở.

Về công tác nhân sự, Bí thư Tỉnh ủy Võ Kim Cự khẳng định đây là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng, vì vậy việc lựa chọn nhân sự phải trên cơ sở các quy định của Trung ương, và phải chọn được những người tham gia cấp ủy có đủ tâm, đủ tầm, đủ uy tín, có tính chuyên nghiệp trong công việc.

Nam Trung/ HTTV

1

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP