Nông thôn mới

Xã Kỳ Tân: Kinh tế – xã hội tiếp tục tăng trưởng và phát triển

Năm vừa qua, với những bước đi đúng đắn, cách làm sáng tạo, Đảng bộ và nhân dân đồng lòng, kinh tế – xã hội xã Kỳ Tân (huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh) đã phát triển với tốc độ đáng ghi nhận, chương trình xây dựng nông thôn mới thay đổi bộ mặt nông thôn và đời sống cho nhân dân.

Một góc phát triển xã Kỳ Tân
Một góc phát triển xã Kỳ Tân

Trao đổi với phóng viên, ông Lê Văn Phâng – Chủ tịch UBND xã Kỳ Tân cho biết: “Năm 2015 được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Huyện ủy, UBND, HĐND các ban ngành cấp huyện, sự tập trung chỉ đạo điều hành của hệ thống chính trị từ xã đến thôn, sự nỗ lực phấn đấu của cán bộ và nhân dân trong toàn xã nên đã phát huy sức mạnh tổng hợp vượt qua những khó khăn, thách thức, tiếp tục giành được kết quả khá quan trọng trên tất cả các lĩnh vực, các chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch đề ra”.

Theo đó, tổng giá trị sản xuất năm 2015 đạt 189,629 triệu đồng trong đó, nông, lâm ngư nghiệp 38.875 triệu đồng chiếm 20,5%, công nghiệp xây dựng 58.787 triệu đồng chiếm 31%, thương mại, dịch vụ 91.967 triệu đồng chiếm 48,5%. Thu nhập bình quân đầu người đạt 25,6 triệu đồng.

Theo ông Phâng, ngành công nghiệp – xây dựng, thương mại và dịch vụ ở địa phương ngày càng phát triển mang lại hiệu quả kinh tế cao. Đến nay trên địa bàn toàn xã có 28 công ty, doanh nghiệp và 3 hợp tác xã, 152 cơ sở tiểu thủ công nghiệp nhỏ lẻ như cơ sở sản xuất bánh, bún, làm mộc, xay xát, sản xuất cơ khí… ngày càng mở rộng quy mô, làm ăn có hiệu quả. Những loại hình sản xuất này góp phần quan trọng nhằm thúc đẩy tốc độ tăng trưởng kinh tế của địa phương. Ngoài ra còn góp phần giải quyết việc làm cho nhiều người lao động và làm thay đổi về cơ bản đời sống của nhân dân, tăng thu nhập cho người dân.

Song song với với phát triển kinh tế, lĩnh vực văn hóa – xã hội cũng được quan tâm, chú trọng. Công tác thông tin tuyên truyền – thể dục thể thao được làm tốt, đặc biệt là công tác tuyên truyền Đại hội Đảng các cấp và Đại hội toàn quốc lần thứ XII của Đảng, các chủ trương, chính sách về xây dựng nông thôn mới… và các ngày lễ lớn của đất nước. Toàn xã có 1.801 hộ gia đình văn hóa, đạt 86,8%, 33,4% hộ gia đình thể thao.

Công tác giáo dục luôn được phát huy và tiếp tục giành được những thành tích nổi bật, ở cả 3 cấp học đều giữ vững danh hiệu Trường chuẩn quốc gia mức độ 2 và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học. Công tác y tế, khám chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe cho nhân dân được quan tâm triển khai kịp thời và có hiệu quả trong việc phòng chống dịch bệnh. Công tác chính sách, cải cách hành chính, quốc phòng an ninh cũng được đảm bảo và ổn định.

Trong năm vừa qua, Kỳ Tân cũng đã tập trung xây dựng nông thôn mới, điều chỉnh bổ sung đề án quy hoạch nông thôn mới giai đoạn 2016 – 2020 để phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương sau khi chia tách địa giới hành chính huyện, tiếp tục rà soát đánh giá xây dựng bổ sung các tiêu chí đã đạt nhưng chưa có tính bền vững như tiêu chí thu nhập, hình thức sản xuất, giao thông, thủy lợi, cơ sở vật chất văn hóa để đáp ứng nhu cầu theo tiêu chí mới.

Xã đã xây dựng 19 mô hình phát triển sản xuất, trong đó 1 mô hình lớn, 1 mô hình nhỏ, 17 mô hình vừa. Làm được 1.982m đường bê tông giao thông nông thôn, đổ cấp phối 4.465m đường nội đồng, xây 281m kênh mương bê tông nội đồng, xây dựng nhà cao tầng trường Mầm non và THCS Tân Hóa, bếp ăn bán trú trường tiểu học… Công tác xây dựng thôn mẫu, vươn mẫu và chỉnh trang vườn hộ đến nay toàn xã có 444.2070 hộ đã chỉnh trang đạt 21,5%.

Ngoài những kết quả đạt được, ông Phâng cũng cho biết những hạn chế, yếu kém như: sản xuất nông nghiệp còn chưa chủ động được nguồn nước tưới phục vụ cho công tác sản xuất, diện tích bỏ hoang còn nhiều, chăn nuôi còn mang tính nhỏ lẻ, chủ yếu là chăn nuôi theo hình thức hộ gia đình…

“Năm 2016, kế thừa và phát huy những kết quả đạt được trong những năm qua, Kỳ Tân tiếp tục phấn đấu hoàn thành xuất sắc các mục tiêu kinh tế, chính trị, văn hóa xã hội, quốc phòng – an ninh theo chỉ tiêu, kế hoạch đề ra. Đẩy mạnh phát triển nông nghiệp theo hướng hàng hóa, chuyển đổi cơ cấu nông nghiệp theo hướng phát triển toàn diện, bền vững, đa dạng hóa cây trồng vật nuôi, chuyển đổi mùa vụ phù hợp với điều kiện tự nhiên, từng vùng, gắn phát triển nông nghiệp với xây dựng nông thôn mới, nâng cao đời sống cho nhân dân. Bố trí sắp xếp lại các hình thức tổ chức sản xuất hợp lý có hiệu quả kinh tế cao, huy động tối đa mọi nguồn lực trong nhân dân để phát triển mạnh về hạ tầng – kinh tế xã hội nâng cao thu nhập cho người dân”, ông Phâng khẳng định.

Kim Thoa

1

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP