Tuyển dụng Lao động

Tuyển dụng lao động Hà Tĩnh làm việc tại Công ty Samsung

Kính gửi: – UBMTTQ và các tổ chức chính trị – xã hội cấp thị; – Các phòng: Lao động – TB&XH, VH-TT; – Trung tâm DN-HN&GDTX thị xã; – Đài Truyền thanh – Truyền hình thị xã; – Uỷ ban nhân dân các phường, xã. Thực hiện Thông báo tuyển dụng của Công ty Samsung Electronics Việt Nam về việc phối hợp thông báo tuyển dụng lao động làm việc tại Công ty Samsung, Ủy ban nhân dân thị xã giao các phòng chuyên môn, đơn vị liên quan, UBND các phường, xã và đề nghị UBMTTQ, các tổ chức chính trị – xã hội thực hiện các nội dung sau:

UỶ BAN NHÂN DÂN
THỊ XÃ HỒNG LĨNH
                   CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
                              Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Số: 825/UBND-LĐTBXH
V/v tuyển lao động
làm việc tại Công ty SAMSUNG
                                      Hồng Lĩnh, ngày 04 tháng 11 năm 2014
Tuyển dụng làm việc tại Công ty Samsung
Tuyển dụng làm việc tại Công ty Samsung

1. Thông báo, tuyên truyền, quảng bá rộng rãi thông tin tuyển dụng lao động phổ thông làm việc tại Công ty Samsung Electronics Việt Nam – Khu công nghiệp Yên Phong 1, xã Yên Trung, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh đến tận người lao động trong độ tuổi trên địa bàn có nhu cầu biết để đăng ký tuyển dụng và làm việc.
2. Yêu cầu, chế độ đãi ngộ và các khoản phúc lợi
– Số lượng cần tuyển: 5.000 người;
– Hình thức thi tuyển: Nộp hồ sơ và phỏng vấn trực tiếp tại địa phương;
– Trình độ: Tốt nghiệp THPT trong vòng 13 năm trở lại đây;
– Vị trí công việc: sản xuất lắp ráp linh kiện điện tử, điện thoại di động;
Lương cơ bản: 3.400.000 VND/ tháng;
– Phụ cấp hàng tháng: 900.000 VND/ tháng;
– Thu nhập bình quân: 6.500.000 VND/ tháng;
– Thưởng Tết âm lịch: 100% lương tháng cơ bản;
– Thưởng năng suất lao động: 02 lần/ năm (TB 100% – 150% lương cơ bản);
– Xét thưởng hàng tháng, thưởng các dịp lễ, tết: 04 lần/ năm
– Được tham gia: BHXH, BHYT, BHTN theo quy định;
– Được bố trí ký túc xá miễm phí;
– Có xe buýt đưa đón nhân viên đi làm hàng ngày, về quê dịp lễ, tết;
– Được tham gia học chương trình Cao đẳng chính quy tại Công ty.
3. Địa chỉ nộp hồ sơ và phỏng vấn trực tiếp: Từ 8h đến 11h30 sáng thứ 7 hàng tuần tại Văn phòng tư vấn học nghề – việc làm – xuất khẩu lao động (đặt tại Trung tâm DN-HN&GDTX Hồng Lĩnh). Số điện thoại liên hệ: 0963.241.327 (gặp ông Tuấn) – 0912.721.656 (gặp ông Quang).
4. Qua kiểm tra, một số UBND phường, xã chưa quan tâm triển khai việc tuyên truyền, phổ biến thường xuyên, liên tục các thông tin tuyển dụng tạo việc làm cho người lao động trên địa bàn trên hệ thống loa truyền thanh cơ sở. Yêu cầu Chủ tịch UBND các phường, xã rút kinh nghiệm để kịp thời chỉ đạo thực hiện nghiêm túc công tác này.
Đây là cơ hội tốt để người lao động trên địa bàn thị xã tìm kiếm việc làm ổn định, cải thiện cuộc sống gia đình, vì vậy đề nghị các cấp, các ngành, các địa phương quan tâm triển khai thực hiện tốt công tác tuyên truyền thông tin cho nhân dân biết./.

Nơi nhận:
– Như trên;
– Sở LĐ-TB&XH (b/c);
– CT và các PCT UBND Thị xã;
– Cty Samsung;
– BBT Website thị xã;
– Hệ thống IO;
– Lưu: VT; Ph.LĐTBXH.
TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH(Đã ký)Lê Văn Bình

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP