Tuyển dụng Lao động

Thông báo tuyển dụng viên chức làm việc tại đơn vị sự nghiệp huyện Can Lộc

Công văn số 496-CV/UBND ngày 21/10/2016 do Chủ tịch UBND huyện Võ Hữu Hào ký về việc tổ chức tuyển dụng viên chức làm việc tại các đơn vị sự nghiệp huyện Can Lộc. Cá nhân có nhu cầu, tải văn bản dưới đây:

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP