Quốc hội khóa XIV

Thị xã Kỳ Anh : Kỳ họp thứ nhất- Khóa I nhiệm kỳ 2016-2021 thành công tốt đẹp

Sáng ngày 29/6, HĐND Thị xã Kỳ Anh đã  long trọng tổ chức kỳ họp thứ nhất khóa I nhiệm kỳ 2016-2021. Đây là kỳ họp đầu tiên với những nội dung quan trọng liên quan đến kiện toàn tổ chức bộ máy chính quyền thị xã  trong suốt nhiệm kỳ. Đ/c Võ Thị Hương, Quyền chủ tịch HĐND thị xã nhiệm Kỳ 2011-2016 chủ trì và khai mạc kỳ họp.

Các đại biểu tham dự kỳ họp lễ chào

Bà  Võ Thị Hương, Quyền chủ tịch HĐND Thị xã, nhiệm kỳ 2011-2016 khai mạc kỳ họp

Tới dự kỳ họp lần này có ông Nguyễn  Trọng Nhiệu – Trưởng ban pháp chế HĐND tỉnh, các Sở ban ngành cấp tỉnh. Đ/c Nguyễn Đình Hải- TUV- Bí thư Thị ủy- Dương Thanh Hòa- Phó bí thư TT thị ủy, Nguyễn Quốc Hà- Chủ tịch UBND Thị, các đ/c TT UBMTTQ, các ban ngành đoàn thể, xã- phường cùng các vị đại biểu HĐND Thị nhiệm kỳ 2016-2021.Ông: Nguyễn Quốc Hà, Chủ tịch UBND thị xã nhiệm kỳ 2011-2016, chủ tịch UBBC thị xã, trình bày báo cáo kết quả bầu cử đại biểu HĐND Thị nhiệm kỳ 2016-2021

Thay mặt UBBC thị xã, Đ/c  Nguyến Quốc Hà- Chủ tịch UBND Thị xã Kỳ Anh  nhiệm kỳ 2011 -2016, chủ tịch UBBC Thị xã đã báo cáo kết quả bầu cử   đại biểu HĐND Thị xã nhiệm kỳ 2016-2021:  Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XIV và HĐND các cấp trên địa bàn thị xã Kỳ Anh  đã  thành công tốt đẹp. Tỷ lễ cử tri đi tham gia bầu cử đạt 99,7% , cuộc bầu cử đã diễn ra  một cách dân chủ,đúng luật, bầu đúng, bầu đủ số lượng đại biểu được ấn định, với  30 vị đại biểu HĐND Thị xã.  Các vị đại biểu được cử tri tín nhiệm lựa chọn đảm bảo đủ tư cách, năng lực để thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn đại biểu HĐND Thị xã theo quy định của pháp luật.

Tại Kỳ họp, HĐND thị xã  thông qua Nghị quyết về xác nhận kết quả thẩm tra tư cách đại biểu HĐND Thị,  nhiệm kỳ 2016-2021 và biểu quyết thông qua tờ trình giới thiệu nhân sự ứng cử các chức danh của HĐND, UBND Thị xã. Trên tinh thần dân chủ, thẳng thắn và trách nhiệm, các đại biểu đã bỏ phiếu bầu các chức danh của HĐND, UBND Thị xã với sự tín nhiệm cao.

    Theo đó, đ/c  Nguyễn Đình Hải- TUV- Bí thư Thị ủy-  Được bầu giữ chức vụ chủ tịch HĐND Thị xã nhiệm kỳ 2016-2021, với số phiếu đạt 100%. Đ/c  Trần Xuân Phượng – Phó chủ tịch UBND Thị xã được bầu giữ chức vụ phó chủ tịch HĐND Thị xã và đ/c  Phạm Đình Hùng- Chủ tịch liên đoàn lao động Thị xã  giữ chức vụ Phó chủ tịch HĐND Thị nhiệm kỳ 2016-2021, với số phiếu 100% . HĐND thị cũng đã tiến hành bầu chức danh các ban HĐND đ/c   Nguyễn Thị Phương Hải- UVBTV, Trưởng Ban Dân vận được bầu làm trưởng kinh tế HĐND Thị, đ/c  Phạm Thị Thùy Mỹ- Phó chánh thanh tra bầu làm phó ban chuyên trách kinh tế  HĐND thị. Đ/c  Trần Thị Huyền-  UVBTV,Chủ nhiệm ủy ban kiểm tra Thị ủy được bầu làm Trưởng ban  pháp chế  HĐND thị xã và đ/c Nguyến Huy Đông – Phó phòng Tư pháp bầu làm phó   Ban pháp chế  HĐND Thị xã nhiệm kỳ 2016-2021.

Đ/c Bí thư Thị ủy, Nguyễn Đình Hải  và Đ/c Nguyễn Quốc Hà  Chủ tịch UBND thị, thực hịên bầu chức danh chủ tịch HĐND và các phó chủ tịch HĐND Thị,nhiệm Kỳ 2016-2021

 Lãnh đạo HĐND tỉnh- TT Thị Ủy tặng hoa chúc mừng Đ/c Nguyễn Đình Hải, TUV bí thư Thị ủy được bầu giữa chức chủ tịch HĐND Thị và Đ/c Trần Xuân Phượng, Phạm Đình Hùng bầu giữ chức phó chủ tịch HĐND thị nhiệm kỳ 2016-2021

Đ/c Nguyễn Đình Hải, TUV Bí thư Thị ủy, chủ tịch HĐND Thị, Đ/c Trần Xuân Phượng, Phạm Đình Hùng,phó chủ tịch HĐND Thị nhiệm kỳ 2016-2021 chủ trì  điều hành kỳ họp

Các vị đại biểu HĐND Thị tham gia bầu các chức danh UBND Thị nhiệm kỳ 2016-2021

Lãnh đạo HĐND tỉnh và HĐND Thị xã, tặng hoa chức mừng Đ/c Nguyễn Quốc Hà vừa được bầu giữ chức chủ tịch UBND Thị và Đ/c Phan Duy Vĩnh, phó chủ tịch UBND thị nhiệm kỳ 2016-2021

Tiếp đến, Kỳ họp đã tiến hành bầu chức danh Chủ tịch UBND Thị xã. Phó chủ tịch UBND thị xã nhiệm Kỳ 2016 -2021. Với tinh thần đoàn kết, nhất trí và dân chủ, đ/c  Nguyễn Quốc Hà- Phó bí thư- Chủ tịch UBND Thị nhiệm kỳ 2011-2016 được bầu tái giữ chức Chủ tịch UBND Thị xã nhiệm kỳ 2016-2021 với số phiếu tín nhiệm cao đạt 100%. Đ/c Phan Duy Vĩnh, UVBTV Phó chủ tịch UBND thị nhiệm kỳ 2011-2016 được bầu giữ chức chủ tịch UBND Thị nhiệm kỳ 2016-2021 với số phiếu 100%. Kỳ họp cũng tiến hành bầu các Uỷ viên UBND Thị xã, nhiệm kỳ 2016-2021.  Cũng tại kỳ họp các đại biểu hội đồng  nhân dân Thị xã đã nhất trí bầu 15 vị  vào làm Hội thẩm Toà án nhân dân Thị xã  nhiệm kỳ 2016 -2021

Đ/c Nguyễn Đình Hải, TUV Bí thư Thị ủy, chủ tịch HĐND Thị, tặng hoa chúc mừng trưởng, phó các ban HĐND Thị nhiệm kỳ 2016-2021

Kỳ họp đã nhất trí thông qua Quy định số lượng thành viên, cơ cấu, thành phần các Ban của HĐND Thị xã  lần thứ  nhất và đã  trí thông qua Kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường kỳ của HĐND Thị xã  năm 2016 cũng như thành lập các  tổ và cử Tổ trưởng, Tổ phó đại biểu HĐND Thị xã Kỳ Anh  khoá  I, nhiệm kỳ 2016 – 2021.

Các đ/c Thường trực HĐND Thị chủ trì kỳ họp

Đ/c Nguyễn Quốc Hà, phó bí thư, chủ tịch UBND Thị nhiệm kỳ 2016-2021, khẳng định sẻ sâu sát với cơ sơ, gắn bó mật thiết với nhân dân , lắng nghe, tiếp thu ý kiến, nguyện vong của nhân dân. Đổi mới, nâng cao kỷ luật, kỷ cương trong điều hành công viếc của chính quyền

Phát biểu tại kỳ họp, đ/c  Nguyễn Quốc Hà- chủ tịch UBND Thị xã Kỳ Anh  khẳng định tiếp tục cùng với tập thể nỗ lực phấn đấu hết mình thực hiện tốt nhiệm vụ, quyền hạn được giao; tập trung sức lực xây dựng, phát triển Thị xã, đẩy mạnh cải cách toàn diện nền hành chính; giữ vững kỷ luật, kỷ cương; hành động kiên quyết, sáng tạo, sâu sát với cơ sở, gắn bó mật thiết với nhân dân, tiếp thu, lăng nghe ý kiến, nguyện vọng của nhân dân.

Kết thúc kỳ họp lần thứ Nhất- HĐND Thị xã Kỳ Anh khóa I,  với tinh thần đoàn kết, dân chủ các đại  biểu HĐND  Thị xã  đã nhất trí thông qua các Nghị quyết của kỳ họp.

Đ/c Nguyễn Đình Hải, TUV Bí thư Thị ủy, chủ tịch HĐND Thị bê mạc kỳ họp. và mong muốn các đồng chí vừa được HĐND thị tín nhiệm đảm đương các nhiệm vụ sẽ phát huy cao nhất năng lực, phẩm chất và tinh thần trách nhiệm của mình trước HĐND thị  và trước nhân dân, xứng đáng là người đại biểu dân cử.

Sau thời gian làm việc khẩn trương, nghiêm túc với tinh thần dân chủ và trách nhiệm cao, kỳ họp thứ nhất của HĐND Thị xã Kỳ Anh khóa I đã thành công tốt đẹp. Thay mặt Thường trực HĐND thị xã, đ/c Nguyến Đình Hải- TUV- Bí thư thị ủy- Chủ tịch HĐND Thị xã  đã trân trọng cảm ơn các ý kiến, kiến nghị tâm huyết, thiết thực của cử tri đối với HĐND thị xã về sự nghiệp đổi mới và phát triển của thị xã Kỳ Anh trong những năm tiếp theo.  Đ/c  đã chúc mừng các vị đại biểu mới được bầu vào các chức danh lãnh đạo của HĐND, UBND và Hội thẩm nhân dân. HĐND thị xã Kỳ Anh  tin tưởng và mong muốn các đồng chí vừa được HĐND thị  tín nhiệm đảm đương các nhiệm vụ sẽ phát huy cao nhất năng lực, phẩm chất và tinh thần trách nhiệm của mình trước HĐND thị  và trước nhân dân, xứng đáng là người đại biểu dân cử.

Các đ/c TT Thị ủy, HĐND, UBND tặng hoa chúc mừng Đ/c Võ Thị Hương, Q. Chủ tịch HĐND Thị nhân kết thúc nhiệm kỳ và nghỉ chế độ bảo hiểm

Lãnh đạo Thị tặng hoa cho các thành viên UVUB nhiệm kỳ 2016-2021

Có thể nói, kỳ họp lần thứ nhất HĐND Thị xã Kỳ Anh lần thứ nhất  khóa I ,  nhiệm kỳ 2016 – 2021 thành công  là bước khởi đầu tốt đẹp để cán bộ và nhân dân Thị xã Kỳ Anh tiếp tục đoàn kết, nỗ lực phát huy những kết quả đã đạt được, xây dựng Thị xã Kỳ Anh ngày càng giàu đẹp, văn minh, phấn đấu trở thành đô thị loại 3 vào năm 2018.

Đài TT- TH thị xã Kỳ Anh

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP