Truyền thống - Phát triển

Thạch Tân (Thạch Hà) kỷ niệm 60 năm ngày thành lập xã

Lễ kỷ niệm 60 năm ngày thành lập là dịp để Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Thạch Tân ôn lại lịch sử hình thành, phát triển và truyền thống cách mạng hào hùng trong suốt chặng đường lịch sử đã qua và những thành tựu to lớn đã đạt được trong công cuộc đổi mới.

Sáng 20/12, xã Thạch Tân (Thạch Hà) tổ chức kỷ niệm 60 năm ngày thành lập xã (1954 – 2014).
H
Thạch Tân kỷ niệm 60 năm ngày thành lập xã
Chương trình văn nghệ và diễu hành chào mừng

Đây cũng là dịp để cùng cùng khẳng định quá trình xây dựng và đi lên của Thạch Tân luôn ghi dấu bao công lao to lớn của thế hệ cha anh qua các thời kỳ cách mạng, sự đóng góp lớn lao của người dân vào các chiến công hào hùng của dân tộc và sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, chính quyền, đoàn thể từ huyện đến trung ương cũng như sự giúp đỡ của bạn bè trong gian khó.

Qua đó để mọi người giữ vững niềm tin, nêu cao tinh thần tự lực tự cường, ý chí phấn đấu không ngừng nghỉ, tinh thần đoàn kết một lòng để phát huy tốt truyền thống vẻ vang và xây dựng Thạch Tân vững bước đi lên…

tiến Phúc

1

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP