Tin Hà Tĩnh

Tân Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh là tiến sĩ Chính trị học

Tại Hội nghị lần thứ nhất, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh khóa XIX nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã bầu ông Hoàng Trung Dũng giữ chức Bí thư Tỉnh ủy.

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP