Có thể công bố nguyên nhân vụ cá chết vào ngày 29/6

Sáng nay, 27/6, Bộ Công an tổ chức họp báo thông báo tình hình công tác 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng đầu năm. Nhiều câu hỏi nóng báo chí đặt ra trước lãnh đạo Bộ Công an.


TOP