Bảo vật quốc gia Đại hồng chung bị viết bậy

Vào năm 1601, chúa Nguyễn Hoàng cho xây dựng chùa Thiên Mụ (hay còn được gọi là chùa Linh Mụ) nằm bên bờ sông Hương thuộc phường Hương Long (thành phố Huế, Thừa Thiên Huế).

Hà Tĩnh: ‘Bảo vật Quốc gia’ lăn lóc ở hành lang bảo tàng

Giá trị về lịch sử, văn hóa của 3 khẩu thần công “Bảo quốc an dân Đại tướng quân” triều Nguyễn tại Hà Tĩnh là điều không phải bàn cãi. Thế nhưng 2 trong 3 “bảo vật quốc gia” lại đang được bảo quản tại… hàng lang của bảo tàng Hà Tĩnh.

Hà Tĩnh: Súng thần công thời Nguyễn thành Bảo vật Quốc gia

Theo Quyết định số 2599/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành ngày 30-12-2013, trong số 37 Bảo vật Quốc gia được công nhận đợt 2, có bộ sưu tập 3 khẩu súng thần công thời Nguyễn đang được lưu giữ tại Bảo tàng tỉnh Hà Tĩnh.

TOP