Dự án đầu tư

Quy hoạch mở rộng 684,1 ha diện tích rau, củ, quả vùng ven biển

Chiều 15/7, Sở NN&PTNT tổ chức hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện Quy hoạch vùng sản xuất rau, củ, quả trên đất cát ven biển tỉnh Hà Tĩnh đến năm 2020.

Quy hoạch mở rộng 684,1 ha diện tích rau, củ, quả vùng ven biển

Quy hoạch vùng sản xuất rau, củ, quả trên đất cát ven biển tỉnh Hà Tĩnh đến năm 2020 nhằm khai thác tốt tiềm năng đất đai, lao động và các nguồn lực xã hội để phát triển sản phẩm nông nghiệp theo hướng chuyên canh, có năng suất, chất lượng tốt để cung cấp thực phẩm an toàn cho thị trường và hướng tới xuất khẩu…

Theo phê duyệt, Hà Tĩnh phấn đấu đến năm 2020 hình thành các vùng sản xuất rau, củ, quả ứng dụng công nghệ cao trên cát với diện tích 684,1 ha thuộc địa bàn 13 xã của 4 huyện (257,8 ha diện tích sản xuất ổn định, 426,3 ha diện tích sản xuất tạm thời); sản lượng đạt 23.000 tấn, giá trị sản xuất gần 230 tỷ đồng, xuất khẩu đạt 6 triệu USD/năm; giải quyết việc làm cho 12.000 lao động, thu nhập 5-7 triệu đồng/tháng.

Đồng thời, tỉnh hình thành mạng lưới kênh tiêu thụ ổn định, xây dựng và khẳng định thương hiệu “Rau tươi sạch Hà Tĩnh”, đảm bảo số lượng – chất lượng – an toàn theo tiêu chuẩn VietGAP, Global GAP, hướng đến xuất khẩu 50% sản lượng…

Sản xuất rau, củ, quả công nghệ cao: Mở rộng quy mô, tạo vùng hàng hóa lớn

Hà Tĩnh phấn đấu đến năm 2020 hình thành các vùng sản xuất rau, củ, quả ứng dụng công nghệ cao trên đạt 684,1 ha

Thảo luận tại hội nghị, các đại biểu tập trung phân tích, đề xuất một số giải pháp chủ yếu như: đẩy mạnh công tác tuyên truyền thay đổi nhận thức trong sản xuất cho các tầng lớp nhân dân; làm tốt công tác chỉ đạo thực hiện và quản lý quy hoạch; khẩn trương thực hiện quản lý sử dụng đất, giao đất, cho thuê đất đảm bảo đúng quy định; áp dụng đồng bộ các giải pháp kỹ thuật nhằm nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm; hỗ trợ thỏa đáng cho phát triển sản xuất trên cơ sở gắn với chính sách tái cơ cấu nông nghiệp; đẩy mạnh công tác khuyến nông và đào tạo nguồn nhân lực; lựa chọn hình thức tổ chức sản xuất phù hợp và tăng cường liên kết trong sản xuất; quan tâm đặc biệt đến xúc tiến thương mại, xây dựng hệ thống tiêu thụ sản phẩm…

Dự kiến, trong năm 2014 này, toàn tỉnh đưa vào sản xuất ở diện tích 215,2 ha, sang năm 2015 tiếp tục mở rộng thêm 206 ha và từ 2016 – 2020 phát triển thêm 262,9 ha.

Thành Chung/Baohatinh.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP