Quốc hội khóa XIV

Quốc hội nghiêm khắc phê phán sai phạm nghiêm trọng của ông Vũ Huy Hoàng

“Với các sai phạm nghiêm trọng của ông Vũ Huy Hoàng trong thời gian vừa qua, Quốc hội nghiêm khắc phê phán và cũng nhận thấy trách nhiệm của mình trong việc kiểm tra, giám sát, ban hành các văn bản pháp luật làm cơ sở trong việc xử lý những vụ việc tương tự”, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân nói.

Sáng 17/11, kết lại phần chất vấn Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân dành thời gian nói về trường hợp ông Vũ Huy Hoàng – nguyên Bộ trưởng Bộ Công Thương.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân.
Chủ tịch Quốc hội cho biết, đối với trường hợp ông Vũ Huy Hoàng đã được Quốc nhiệm kỳ khóa XIII phê chuẩn Bộ trưởng Bộ Công Thương nhiệm kỳ 2011-2016 và Quốc hội khóa XIII đã miễn nhiệm tại kỳ họp thứ 11.

“Với các sai phạm nghiêm trọng của ông Vũ Huy Hoàng trong thời gian vừa qua, Quốc hội nghiêm khắc phê phán và cũng nhận thấy trách nhiệm của mình trong việc kiểm tra, giám sát, ban hành các văn bản pháp luật làm cơ sở trong việc xử lý những vụ việc tương tự”, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân nói.

Chủ tịch Quốc hội đề nghị Bộ Nội vụ tham mưu cho Chính phủ đề xuất việc xử lý theo quy định của pháp luật với các tổ chức, cá nhân sai phạm, đồng thời nghiên cứu hoàn thiện quy định của pháp luật về việc xử lý cán bộ sai phạm trong thực thi công vụ ngay sau khi đã về hưu rồi mới phát hiện sai phạm.

“Với những vấn đề trên, đề nghị Bộ trưởng quan tâm tập trung tăng cường quản lý nhà nước, có các giải pháp quyết liệt, hiệu quả, phối hợp với các bộ ngành khác trong việc giải quyết các vấn đề thuộc lĩnh vực của Bộ Nội vụ, nhằm khắc phục những tồn tại, hạn chế, yếu kém, xử lý kịp thời và ngăn chặn những sai phạm, có báo cáo trước Quốc hội tại các kỳ họp sau”, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân nói thêm.

Quang Phong

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP