Truyền thống - Phát triển

Những bước đột phá mang dấu ấn Can Lộc

Can Lộc, vùng đất giàu truyền thống văn hóa, yêu nước và cách mạng. Được nuôi dưỡng, bồi đắp bởi những giá trị tốt đẹp ấy hôm nay đây huyện Can Lộc đang không ngừng vươn lên mạnh mẽ, tràn đầy sức sống. Bộ mặt nông thôn có nhiều khởi sắc, kinh tế phát triển, chính trị ổn định, đời sống vật chất và tinh thần của người dân ngày càng được nâng lên, quốc phòng – an ninh được giữ vững. Nhiều chỉ tiêu quan trọng của Nghị quyết Đại hội đảng bộ huyện Can Lộc lần thứ XXXIV nhiệm kỳ 2010 – 2015 được thực hiện đạt và vượt mức đề ra. Những kết quả đó một lần nữa khẳng định sức mạnh của tinh thần đoàn kết, nỗ lực vượt khó, bản lĩnh, trí tuệ của đảng bộ, chính quyền và các tầng lớp nhân dân Can Lộc trong nhiệm kỳ qua với những bước đột phá mang dấu ấn riêng.

Upload

Trung tâm huyện Can Lộc

Nhiệm kỳ 2010 – 2015,  bối cảnh kinh tế thế giới và trong nước có nhiều thuận lợi nhưng cũng có không ít khó khăn: thiên tai, dịch bệnh diễn biến phức tạp. Xác định được điều đó cấp ủy, chính quyền huyện Can Lộc đã  chú trọng từ khâu lãnh đạo, chỉ đạo và đề ra chủ trương sát hợp với tình hình thực tế. Huyện đã tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng, nâng cao nhận thức, trách nhiệm cho cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân. Chú trọng đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với các tổ chức trong hệ thống chính trị. Chất lượng và hiệu quả hoạt động của HĐND, quản lý và điều hành của UBND các cấp được nâng lên, công tác dân vận của Đảng và chính quyền được tăng cường, hoạt động của MTTQ và các đoàn thể tiếp tục được đổi mới theo hướng sát cơ sở, thiết thực và hiệu quả. Việc triển khai thí điểm mô hình nhất thể hóa Bí thư đảng ủy kiêm chủ tịch UBND tại 4 xã bước đầu đạt kết quả tốt, tổ chức thành công Hội thi bí thư chi bộ giỏi từ huyện đến cơ sở. Công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật trong Đảng không ngừng đổi mới, bằng nhiều phương pháp và hình thức phù hợp, chú trọng những khâu yếu, lĩnh vực quan trọng, dễ xẩy ra vi phạm. Nhờ đó 5 năm qua, số tổ chức cơ sở đảng TSVM ngày càng tăng lên. Năm 2014, qua phân loại, 34/47 tổ chức cơ sở đảng TSVM, chiếm gần 37%, không có tổ chức cơ sở đảng yếu kém, kết nạp được 1206 đảng viên mới, nâng tổng số đảng viên trong toàn chi bộ lên 8.240 đồng chí. Bên cạnh đó Can Lộc tiếp tục triển khai có hiệu quả Chỉ thị 03 của Bộ chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết TW4 (khóa XI) “một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” và các chỉ thị, nghị quyết của tỉnh. Nhờ vậy năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên, được nâng cao đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới và tạo sự đoàn kết thống nhất trong Đảng, sự đồng thuận trong nhân dân.

Nét mới trong triển khai Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh là Can Lộc đã hiện thực hóa tình yêu thương con người trong tư tưởng Hồ Chí Minh bằng chủ trương “Nêu cao lòng nhân ái hành động vì người nghèo” với những hành động cụ thể được cán bộ, đảng viên và nhân dân hưởng ứng tích cực. Mỗi cơ quan, đơn vị nhận giúp đỡ từ 1 đến 2 hộ nghèo vươn lên thoát nghèo; đội ngũ cán bộ, CNVC, bà con nhân dân đóng góp công sức, tiền của, quan tâm, chia sẻ khó khăn với các hộ nghèo trên địa bàn. Qua 4 năm thực hiện đã huy động được gần 3 tỷ đồng cùng nhiều hiện vật và hàng vạn ngày công giúp đỡ hơn 100 hộ nghèo có điều kiện để tu sửa, xây mới nhà cửa; phát triển kinh tế gia đình, từng bước thoát khỏi đói nghèo. Hàng năm vào dịp kỷ niệm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh huyện Can Lộc đều tổ chức vinh danh các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Kết quả trong 4 năm, đã có 90  tập thể và cá nhân được vinh danh. Từ đó tạo ra sức lan tỏa sâu rộng trong Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, góp phần củng cố niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng và công cuộc đổi mới của đất nước.

Khi ý đảng đã hợp với lòng dân thì dường như mọi khó khăn, thử thách đều phải nhường bước cho tinh thần đoàn kết và quyết tâm vượt khó đi lên của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Can Lộc. Nhiệm kỳ qua, kinh tế tiếp tục tăng trưởng, giá trị sản xuất bình quân hàng năm tăng trên 15%, cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng, tỷ trọng nông nghiệp từ 40% năm 2010 xuống còn 30% năm 2014, CN – TTCN từ 29% lên 34%, TMDV từ 31% lên 36%, vượt kế hoạch đề ra. Bình quân thu nhập đầu người năm 2015 ước đạt 27,5 triệu đồng tăng 16,5 triệu đồng so với năm 2010. Tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 21,46% năm 2010 xuống còn 6,7%.

Nhờ lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời, đúng định hướng và trọng tâm Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXXIV đề ra nên nông nghiệp của Can Lộc tiếp tục đạt những kết quả quan trọng. Tổng diện tích gieo trồng hàng năm trên 22.000 ha trong đó lúa 18.000 ha, tổng sản lượng lương thực đạt 9,7 vạn tấn vượt 1,2 vạn tấn so với kế hoạch chiếm 1/5 sản lượng lương thực toàn tỉnh, giá trị thu nhập trên 1 đơn vị diện tích đạt trên 75 triệu đồng/ha/năm (vượt 10 triệu đồng so với kế hoạch), toàn huyện có 273 mô hình có doanh thu từ 100 triệu đồng đến trên 1 tỷ đồng/năm. Can Lộc đã tập trung khai thác tiềm năng lợi thế của từng vùng, chuyển dịch mạnh mẽ cơ cấu mùa vụ, cây trồng, vật nuôi, ứng dụng các tiến bộ KHKT, đưa cơ giới hóa vào sản xuất, từng bước tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững. Đặc biệt Chỉ thị 07 của Ban thường vụ huyện ủy về tập trung lãnh đạo, chỉ đạo sản xuất vụ đông xuân năm 2011 – 2012 như một luồng gió mới tạo nên bước đột phá cho nông nghiệp Can Lộc. Với quan điểm và tư tưởng chỉ đạo: nâng cao giá trị thu nhập trên một đơn vị diện tích; kiên quyết nói không với giống IR 1820. Đây là loại giống đã ăn sâu, bám rễ ở đồng đất Can Lộc – Hà Tĩnh mấy chục năm qua, được ví như “Người bạn của nhà nông”. Nhưng đến thời điểm này đã bộc lộ những nhược điểm lớn, hạn chế tới phẩm cấp và chất lượng gạo. Nghị quyết 07 ra đời thực sự là một cuộc cách mạng trong tư duy lãnh đạo và sản xuất nông nghiệp ở địa bàn Can Lộc. Và đương nhiên, đã là cuộc cách mạng thì không tránh khỏi những tổn thất cả về vật chất và tinh thần. Nhưng theo quy luật, cái mới, cái tiến bộ sẽ luôn chiến thắng. Vụ sản xuất đông xuân trước đây, nay đã được thay bằng vụ xuân với các giống lúa ngắn ngày cho năng suất và chất lượng cao. Trên đồng ruộng của các xã  đã xuất hiện những cánh đồng mẫu lớn với quy mô từ 50 – 100 ha chỉ sản xuất một loại giống theo hướng hàng hóa và sản xuất giống lúa nhân dân.

Cùng với quan tâm phát triển cây lúa,nhiệm kỳ qua huyện Can Lộc tập trung xây dựng và thực hiện Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp, hướng sản xuất từ nhỏ lẻ, manh mún sang sản xuất hàng hóa quy mô lớn, liên kết hiệu quả, có tính cạnh tranh cao. Huyện đã coi trọng phát triển nông nghiệp theo hướng hàng hóa với đa cây, đa con, đa sản phẩm và được quy hoạch phù hợp với từng vùng, từng địa phương. Những năm gần đây trên địa bàn huyện xuất hiện nhiều mô hình sản xuất liên kết đem lại hiệu quả, nâng cao thu nhập cho bà con nông dân như: trồng ớt cay ở Thuần Thiện, Sơn Lộc, Thượng Lộc; trồng gấc ở Quang Lộc, Phú Lộc, Đồng Lộc, Thường Nga, trồng bí đỏ ở Thượng Lộc, Song Lộc, trồng cam, bưởi ở các xã vùng Trà Sơn. Thực hiện Nghị quyết 06 của Huyện ủy về phát triển chăn nuôi, huyện Can Lộc đã xây dựng vùng chăn nuôi tập trung ở  các xã Trà Sơn tây đồng thời khuyến khích phát triển chăn nuôi quy mô vừa và nhỏ theo hướng liên kết. Tổng đàn trâu bò hiện có hơn 30.500 con, đàn lợn trên 70.000 con, đàn hươu 384 con, đàn gia cầm gần 1 triệu con, diện tích nuôi trồng thủy sản đạt 682 ha, toàn huyện có 55 mô hình nuôi cá lồng bè. Thành lập mới 33 tổ hợp tác chăn nuôi bò, 14 tổ hợp tác chăn nuôi lợn, 15 mô hình chăn nuôi lợn siêu nạc trên 500 con/lứa, và các mô hình nuôi lợn nái, mô hình nuôi bò thịt, bò sữa…

Với mục tiêu đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng tăng tỷ trọng CN – TTCN, huyện Can Lộc cũng đã vận dung linh hoạt các cơ chế, chính sách, tạo thuận lợi cho các doanh nghiệp mở rộng quy mô, đầu tư công nghệ mới vào sản xuất, kinh doanh. Đến nay toàn huyện có 142 doanh nghiệp, 70 HTX sản xuất kinh doanh trên các lĩnh vực, tăng 105 doanh nghiệp và HTX so với năm 2010. Các doanh nghiệp đã tạo nên bước chuyển mới trong phát triển kinh tế, giải quyết việc làm, tăng thu nhập cho hàng ngàn lao động. Bên cạnh đó, nhiệm kỳ qua Can Lộc đã phát huy có hiệu quả các nguồn lực để xây dựng kết cấu hạ tầng. Tổng nguồn vốn huy động đầu tư trên địa bàn trong 5 năm đạt trên 2000 tỷ đồng, bằng 140% kế hoạch. Đến nay có 20 dự án trọng điểm được triển khai trong đó đã hoàn thành và đưa vào sử dụng một số công trình có ý nghĩa quan trọng như: Khu di tích lịch sử Xô viết Ngã ba Nghèn, hồ chứa nước Khe Trúc, đê sông Nghèn, đường cứu hộ, cứu nạn các xã vùng trũng, dự án nâng cấp Quốc lộ 1A…Hàng năm huyện đều phát động phong trào làm GTNT –TLNĐ và đã cứng hóa được trên 360 km đường GTNT, giao thông nội đồng, 180 km kênh mương, xây mới 20 trụ sở, hội trường, 100 phòng học, 10 trạm y tế cao tầng, 66 hội quán xóm và nhiều công trình phúc lợi khác. Can Lộc là điểm hội tụ văn hóa đặc sắc của vùng Hồng Lam, có nhiều danh lam thắng cảnh, nhiều di sản văn hóa vì vậy du lịch- dịch vụ đang là một hướng phát triển mới, đầy tiềm năng của huyện. Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền, quảng bá, đổi mới quản lý, đầu tư nâng cấp hạ tầng, phối hợp với các cấp, các ngành nâng cấp lễ hội chùa Hương, lễ hội Đồng Lộc thành lễ hội thường niên nên lượng khách du lịch đến với Can Lộc tăng nhanh, chiếm hơn 50% tổng lượt khách toàn tỉnh. Sự phát triển đồng đều trên các lĩnh vực kinh tế đã tạo thuận lợi không nhỏ cho thực hiện nhiệm vụ thu ngân sách và ngược lại, những kết quả của thu ngân sách đã tạo ra những động lực để đầu tư phát triển lĩnh vực kinh tế. Hàng năm thu ngân sách trên địa bàn Can Lộc đều đạt và vượt chỉ tiêu. Đến hết năm 2015, thu ngân sách ước đạt trên 120 tỷ đồng, tăng 208% so với năm 2010.

Kinh tế phát triển và đi cùng là bộ mặt nông thôn có nhiều khởi sắc. Đến nay Can Lộc đã thực hiện đạt 285 tiêu chí NTM, đến hết năm 2014, là một trong 4 huyện đầu tiên của tỉnh có 3 xã về đích NTM là Thiên Lộc, Khánh Lộc, Thanh Lộc. Năm 2015 huyện Can Lộc phấn đấu thêm 3 xã về đích là Quang Lộc, Thường Nga,Tiến Lộc và không còn xã dưới 10 tiêu chí. Có được những kết quả đó là nhờ ngay từ đầu nhiệm kỳ Can Lộc đã xác định xây dựng NTM là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt. Huyện đã triển khai kịp thời, sâu rộng các chủ trương, chính sách, nâng cao nhận thức về xây dựng NTM cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở và toàn dân chung sức đồng lòng, ra sức thi đua xây dựng NTM. Toàn huyện huy động được trên 1.600 tỷ đồng, trên 190 ngàn ngày công lao động và bà con nhân dân tự nguyện hiến 177.000m đất, phá dỡ hàng ngàn m tường rào, công trình để xây dựng NTM.

Song hành với đầu tư phát triển kinh tế, nhiệm kỳ qua lĩnh vực văn hóa – xã hội cũng được đảng bộ huyện Can Lộc đặc biệt quan tâm. Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” gắn với phong trào xây dựng NTM đã thu được nhiều kết quả quan trọng, có 108/212 thôn xóm, khối phố, 85% gia đình đạt danh hiệu văn hóa. Toàn huyện hiện có 65 di tích được xếp hạng cấp quốc gia, cấp tỉnh. Trong đó Khu di tích Ngã ba Đồng Lộc được xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt trong hệ thống di tích đường Trường Sơn. Các di sản văn hóa như hát ví phường vải Trường Lưu, hệ thống các di tích lịch sử được bảo tồn và phát huy giá trị. Công tác chăm sóc, bảo vệ sức khỏe cho nhân dân có nhiều tiến bộ, cơ sở vật chất, trang thiết bị y tế được tăng cường. Toàn huyện có 100% trạm y tế đạt chuẩn Quốc gia trong đó 10 trạm đạt chuẩn mức độ II. Giáo dục đào tạo huyện nhà luôn giữ vững truyền thống đơn vị tốp đầu. Huyện Can Lộc đã triển khai có hiệu quả Nghị quyết TW 8 (khóa XI) về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, phong trào khuyến học, khuyến tài xã hội hóa giáo dục được chú trọng. Nhờ vậy chất lượng giáo dục toàn diện, giáo dục mũi nhọn được nâng lên.

Cùng với phát triển kinh tế – xã hội, thế trận QPTD và an ninh nhân dân được tăng cường. Đảng bộ huyện Can Lộc đã chú trọng đến công tác giáo dục chính trị tư tưởng, nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân về hai nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ tổ quốc trong tình hình mới. Củng cố thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, đẩy mạnh nhiệm vụ xây dựng cơ sở VMTD, cụm ATLC – SSCĐ và phong trào quần chúng bảo vệ an ninh tổ quốc. 5 năm qua huyện luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ huấn luyện, diễn tập, tuyển giao quân, tăng cường công tác phòng chống tội phạm, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, phục vụ có hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội trên địa bàn.

Có thể khẳng định sau 5 năm đưa Nghị quyết đại hội Đảng các cấp vào cuộc sống, BCH  đảng bộ huyện Can Lộc đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ đề ra, năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở đảng được nâng cao, tăng cường sự đoàn kết trong đảng, sự đồng thuận trong nhân dân. Những kết quả đó đã góp phần tô điểm thêm bức tranh toàn cảnh của huyện Can Lộc,  một bức tranh với gam màu tươi sáng, no ấm, rạng rỡ đón chào Đại hội đảng bộ huyện khóa XXXV, nhiệm kỳ 2015 – 2020.  Cùng với những kết quả đó, thời gian qua huyện Can Lộc đã tổ chức thành công đại hội đảng bộ cấp cơ sở, phát động phong trào thi đua, xây dựng các công trình chào mừng Đại hội. Phấn khởi trước những thành tựu đã đạt được đảng bộ và nhân dân huyện Can Lộc vững tin bước vào một nhiệm kỳ mới, tiếp tục phát huy truyền thống văn hóa, cách mạng và sức mạnh đại đoàn kết, không ngừng nâng cao năng lực lãnh đạo của đảng và hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị, quyết tâm xây dựng Can Lộc trở thành huyện đạt chuẩn NTM trước năm 2020. Đồng chí BTHU Can Lộc – Võ Hồng Hải cho biết: Để thực hiện thắng lợi mục tiêu này ngoài các nhiệm vụ và giải pháp đồng bộ trên các lĩnh vực kinh tế – xã hội, quốc phòng – an ninh, xây dựng Đảng, Ban chấp hành đảng bộ huyện cũng đã xác định 3 nhiệm vụ trọng tâm đột phá. Thứ nhất, tiếp tục đẩy nhanh tiến độ tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng, phát triển bền vững gắn với NTM trong đó tập trung vào 2 nhóm giải pháp: khai thác lợi thế của ba vùng kinh tế để sản xuất, đầu tư thâm canh các sản phẩm chủ lực theo từng vùng; thực hiện quan điểm mới trong sản xuất nông nghiệp theo hướng doanh nghiệp hóa, liên kết hóa và xã hội hóa. Thứ hai, ưu tiên các nguồn lực để phát triển nhanh dịch vụ, du lịch và thương mại nhằm phát huy tiềm năng, lợi thế của địa phương và chuyển dịch nhanh cơ cấu, kinh tế, tăng thu ngân sách, giải quyết việc làm tại chỗ và tăng thu nhập cho nhân dân. Thứ ba, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

Con đường phía trước đang rộng mở với nhiều thời cơ nhưng cũng không ít khó khăn, thách thức, song với tiềm năng và nguồn lực được xây dựng trên nền tảng văn hóa, truyền thống anh hùng cách mạng, tin tưởng rằng đảng bộ, chính quyền và các tầng lớp nhân dân Can Lộc sẽ tiếp bước vững vàng trên con đường thắng lợi với những bước đột phá mới, thành tựu mới để xây dựng Can Lộc ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Phương Mai – Anh Đức

1

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP