hatinh24h
Một góc thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh

Thị xã Kỳ Anh được xác định là trung tâm kinh tế tổng hợp phía Nam của tỉnh Hà Tĩnh, trong đó, trọng tâm là Khu kinh tế Vũng Áng với các ngành kinh tế chủ đạo là công nghiệp và dịch vụ cảng biển, kết hợp hài hòa với các ngành kinh tế: Du lịch, dịch vụ, nông – lâm nghiệp.

Phạm vi lập quy hoạch gồm toàn bộ phạm vi trong địa giới hành chính của thị xã Kỳ Anh, với diện tích tự nhiên 28.025,03 ha, trong đó, bao gồm diện tích Khu kinh tế Vũng Áng là 22.781 ha.

Quan điểm lập quy hoạch là ưu tiên cho mục tiêu phát triển công nghiệp và dịch vụ cảng biển, chú trọng phát triển hài hòa các ngành kinh tế khác để hỗ trợ cho phát triển công nghiệp, mặt khác đảm bảo đô thị phát triển, bền vững.

Các nội dung nghiên cứu quy hoạch như phân tích, đánh giá các điều kiện tự nhiên; phân tích đánh giá hiện trạng và tiềm năng phát triển kinh tế – xã hội; phân tích, đánh giá hiện trạng hệ thống hạ tầng kỹ thuật và môi trường.

Bên cạnh đó, xác định mục tiêu, động lực phát triển; tính chất, quy mô dân số, lao động, quy mô đất xây dựng đô thị; các chỉ tiêu về hạ tầng xã hội, hạ tầng kỹ thuật…

Đồng thời, đề xuất quy hoạch sử dụng đất, cấu trúc tổ chức không gian và thiết kế đô thị, đảm bảo phát huy được giá trị và tiềm năng của đô thị đặc biệt là phát huy tiềm năng của Khu kinh tế Vũng Áng. Chú trọng cải tạo và nâng cấp các khu dân cư hiện hữu cũng như tạo ra các không gian phát triển kinh tế mới.

Định hướng phát triển hệ thống hạ tầng kỹ thuật đô thị bao gồm: Quy hoạch san nền và hệ thống thoát nước mưa; quy hoạch hệ thống giao thông và các hệ thống hạ tầng kỹ thuật khác, như: Cấp nước, thoát nước thải, vệ sinh môi trường, nghĩa trang, cấp điện, thông tin – liên lạc, đảm bảo các quy chuẩn chuyên ngành và các quy định pháp luật về bảo vệ môi trường.

Thủ tướng Chính phủ giao UBND tỉnh Hà Tĩnh bố trí nguồn vốn, phê duyệt dự toán chi phí lập quy hoạch; lựa chọn đơn vị tư vấn thực hiện; phối hợp với các Bộ, ngành liên quan tổ chức lập, trình duyệt đồ án Quy hoạch chung thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh đến năm 2035 theo quy định của pháp luật.

Hoàng Diên