Giáo dục - Đào tạo

Ngành Giáo dục huyện Cẩm Xuyên đồng hành xây dựng Nông thôn mới

Năm 2015 huyện Cẩm Xuyên đã có thêm 4 xã về đích Nông thôn mới (NTM) cùng với 3 xã đã về đích Nông thôn mới năm 2013, 2014 (Cẩm Bình, Cẩm Thành, Cẩm Thăng), cùng chung tay xây dựng NTN hàng năm ngành GD&ĐT huyện đã có nhiều việc làm cụ thể, sát đúng và tạo được niềm tin trong nhân dân.

IMG_1295

  Mục tiêu của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Cẩm Xuyên nhiệm kỳ 2015-2020 đạt 100% xã về đích Nông thông mới, để thực hiện thắng lợi Nghị quyết theo từng chức năng nhiệm vụ, ngành GD&ĐT huyện Cẩm Xuyên đã có những chương trình hành động cụ thể để thực hiện đạt vững chắc với 2 tiêu chí về lĩnh vực GD&ĐT. Năm 2015 huyện Cẩm Xuyên đã có thêm 4 xã (Cẩm Lạc, Cẩm Quang, Cẩm Yên, Cẩm Nam) được đón đoàn kiểm tra, đánh giá của tỉnh về kiểm tra thẩm định để công nhận về đích Nông thôn mới năm 2015.

IMG_1797

   Đối với 2 tiêu chí về GD&ĐT, đến thời điểm năm 2015 tiêu chí số 14 về Giáo dục toàn huện đã có 100% xã đạt ở mức độ vững chắc, bên cạnh đó tiêu chí số 5 về trường học là tiêu chí gặp nhiều khó khăn nhất vì trên thực tế theo yêu cầu của giáo dục ngày càng cao về các điều kiện cơ sở vật chất của nhà trường, hơn thế nữa các trường sau một thời gian đạt chuẩn quốc gia cơ sở vật chất cũng xuống cấp theo thời gian.

IMG_1298

   Bám sát kế hoạch của UBND huyện, Văn phòng điều phối NTM huyện để chỉ đạo các trường  thực hiện hoàn thành tiến độ mục tiêu đặt ra. Phối hợp với địa phương chủ động rà soát theo các tiêu chí 5 và 14 để có kế hoạch đẩy nhanh tiến độ các hạng mục chưa đạt yêu cầu. Thường xuyên tuyên truyền, quán triệt sâu rộng trong cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên và học sinh tham gia, hưởng ứng các phong trào xây dựng cơ sở hạ tầng NTM như: làm đường giao thông nông thôn, giao thông thủy lợi nội đồng, giải tỏa hành lang giao thông, làm vệ sinh môi trường, xây dựng tủ sách thư viện thôn xóm, hỗ trợ nguồn kinh phí cho các hộ gia đình nghèo trong việc tu sửa nhà ở, hỗ trợ nguồn kinh phí cho các thôn xóm mua sắm các trang thiết bị ở nhà Hội quán thôn.

IMG_1794

   Tiếp bước các nghĩa chỉ cao đẹp đã được nhân dân, phụ huynh ghi nhận, ngành đã có đợt phát động “Chung tay hỗ trợ xây dựng Nông thôn mới năm 2015” trong toàn ngành với sự tự nguyện hỗ trợ từ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên và học sinh bằng tiền mặt và bằng sách. Kết quả qua đợt phát động với nguồn kinh phí tiếp nhận là 154.325.000 đồng và 450 cuốn sách, với nguồn kinh phí đó đã trích hơn 14 triệu đồng để mua hơn 400 cuốn sách về chăn nuôi, trồng trọt, chăm sóc sức khỏe … . Nhằm tạo sự khích lệ và động viên ngành đã có hỗ trợ cho các đơn vị như sau: Tại xã Cẩm Hà đã hỗ trợ cho 3 gia đình hộ nghèo mỗi hộ 15 triệu đồng để làm nhà ở, hỗ trợ 15 triệu đồng cho Nguyễn Đối mua sắm trang thiết bị trong nhà Hội quán thôn và 40 cuốn sách; Tại xã Cẩm Minh hỗ trợ 20 triệu đồng cho thôn 2 làm nhà Hội quán thôn; Tại Xã Cẩm Quang đã hộ trợ 15 triệu đồng và 210 cuốn sách cho 7 thôn; Tại xã Cẩm Nam đã hỗ trợ 15 triệu đồng và 210 cuốn sách cho 4 thôn; Tại xã Cẩm Yên đã hỗ trợ 15 triệu đồng đồng và 210 cuốn sách cho thôn Yên Giang; Tại xã Cẩm Lạc đã hỗ trợ 15 triệu đồng và 210 cuốn sách cho thôn Trung Đoài và thôn Đinh Hồ.

IMG_1806

   Sự chung tay, góp sức của cán bộ, giáo viên ngành GD&ĐT Cẩm Xuyên tuy không lớn về mặt vật chất nhưng có giá trị rất lớn về ý nghĩa để góp phần đẩy mạnh công cuộc xây dựng NTM ở huyện Cẩm Xuyên nói riêng và Hà Tĩnh nói chung.

 12347790_1081814108505200_1941206919167268965_n

Bài: Xuân Bằng; Ảnh: Song Hoành/ GD&ĐT Cẩm Xuyên

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP