Kỳ Anh

Khắc phục sự cố đường cứu hộ 100 tỉ

UBND huyện Kỳ Anh (Hà Tĩnh), đã chỉ đạo các bên liên quan vào cuộc khắc phục sự cố đường cứu hộ Kim Sơn.

Hà Vy

VNN

BÀI MỚI ĐĂNG