Hương Sơn

Hương Sơn thu khoảng 45 tỷ đồng từ nhung hươu

Hiện nay, 32/32 xã của huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh) đều nuôi hươu, nhà nuôi ít từ 1 đến 2 con, nhà nuôi nhiều lên đến vài ba chục con; với tổng đàn gần 20 nghìn con hươu lấy nhung và sinh sản. Ước tính mùa nhung hươu năm nay, toàn huyện thu hoạch khoảng 7 tấn nhung.

Với giá từ 6 đến 7 triệu đồng/kg (bán tại Hương Sơn) thì huyện miền núi này cũng thu về khoảng 45 tỷ đồng từ lộc nhung. Ðó là chưa kể hàng nghìn con hươu giống sinh sản, con đực giá bảy triệu đồng, con cái từ 8 đến 10 triệu đồng. Hươu trở thành vật nuôi quy mô lớn, góp phần xóa đói, giảm nghèo và phát triển kinh tế của nhiều người dân trong huyện.
Huyện Hương Sơn phấn đấu đưa tổng đàn hươu đến năm 2010 là 22 nghìn con. Huyện đang xây dựng và đăng ký thương hiệu “Nhung hươu Hương Sơn”.

ND

BÀI MỚI ĐĂNG