Nông thôn mới

Hương Khê: Phải thay đổi nhận thức của người dân trong xây dựng NTM

“Để thực hiện tốt các mục tiêu đề ra, một trong những yếu tố quan trọng nhất, quyết định thành bại cũng như để chương trình xây dựng NTM đi vào thực chất và đạt hiệu quả cao, đó là phải thay đổi nhận thức của người dân, lấy người dân làm chủ thể của quá trình thực hiện”, là khẳng định của ông Lê Ngọc Huấn, Chủ tịch UBND huyện Hương Khê (Hà Tĩnh).

 Toàn cảnh Đại hội  Đảng bộ huyện Hương Khê lần thứ XXIX, nhiệm kỳ 2015 – 2020
Toàn cảnh Đại hội Đảng bộ huyện Hương Khê lần thứ XXIX, nhiệm kỳ 2015 – 2020

Đại hội đại biểu lần thứ XXIX, Đảng bộ huyện Hương Khê (Hà Tĩnh) nhiệm kỳ 2015 – 2020 đã được khai mạc vào sáng 12/8.

Dự đại hội có Bí thư Tỉnh ủy Võ Kim Cự, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Nam Hồng, Phó Bí thư Tỉnh ủy – Chủ tịch UBND tỉnh Lê Đình Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy Lê Thành Long, các ủy viên BTV Tỉnh ủy cùng 215 đảng viên tiêu biểu trong toàn huyện.

Giành kết quả quan trọng trên các lĩnh vực 

Đồng chí Đinh Hữu Tân, Bí thư Huyện ủy Hương Khê đã đọc Báo cáo chính trị tại đại hội. Báo cáo đã nêu rõ, trong nhiệm kỳ vừa qua, được sự quan tâm, chỉ đạo, giúp đỡ của Tỉnh ủy, HĐND, UBND và Sở, ban, ngành cấp tỉnh; cấp ủy Đảng, chính quyền, MTTQ và đoàn thể huyện Hương Khê đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, động viên các tầng lớp nhân dân đoàn kết, nỗ lực phấn đấu giành nhiều kết quả quan trọng trên nhiều lĩnh vực, nhiều chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch của Đại hội nhiệm kỳ XXVIII đề ra.

Trong đó, kinh tế tăng trưởng khá, giá trị sản xuất bình quân 5 năm đạt 14,6%, thu nhập bình quân đầu người năm 2015 dự kiến đạt 28 triệu đồng (tăng gần 3,5 lần so với năm 2010). Cơ cấu kinh tế hợp lý: Nông, lâm, thủy sản 41,1%; CN – TTCN, XD CB 38,7%; Thương mại – Dịch Vụ 20,2%.

Riêng ngành nông nghiệp tăng trưởng khá, một số sản phẩm chủ lực được tập trung sản xuất có hiệu quả. Năm 2015, tổng sản lượng lương thực ước đạt 29.000 tấn. Giá trị sản xuất nông, lâm nghiệp đạt 1243 tỷ đồng (tăng 2,25 lần so với năm 2010); giá trị sản xuất trên đơn vị diện tích đất canh tác đạt 61 triệu đồng/ha…riêng chăn nuôi đã chuyển dần từ nhỏ lẻ, phân tán sang phát triển gia trại, trang trại quy mô lớn và vừa, liên kết với doanh nghiệp theo hướng bền vững. Kinh tế vườn, trang trại đã phát triển cả về số lượng, quy mô, sản xuất mang lại thu nhập khá cho người dân. Còn kinh tế lâm nghiệp đã hình thành các vùng trồng rừng nguyên liệu tập trung phục vụ cho công nghiệp chế biến.

Công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và xây dựng cơ bản tiếp tục tăng trưởng mạnh. Một số ngành nghề truyền thống như bánh, bún, mộc dân dụng, gia công cơ khí…được củng cố và phát triển. Tổng giá trị sản xuất CN-TTCN năm 2015 đạt 497 tỷ đồng, tăng 32% so với năm 2010.

Thay mặt BTV Tỉnh ủy, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy Nguyễn Văn Huyên biểu dương những thành tích mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Hương Khê đạt được trong nhiệm kỳ qua.

Ngoài ra, lĩnh vực văn hóa xã hội có chuyển biến tích cực; an sinh xã hội và QP-AN được đảm bảo, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân không ngừng được nâng lên.

Trong công tác xây dựng Đảng và các tổ chức trong hệ thống chính trị, Đảng bộ huyện Hương Khê đã tổ chức kịp thời, nghiêm túc, hiệu quả việc học tập, quán triệt và xây dựng chương trình, kế hoạch hành động thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của các cấp ủy Đảng.

Ban hành 5 chuyên đề, 59 chỉ thị để tập trung sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy trên các lĩnh vực, tập trung làm tốt công tác kiểm tra, sơ, tổng kết các chỉ thị, nghị quyết.

Ngoài ra, trong công tác tổ chức, cán bộ và đảng viên cũng có những chuyển biến tích cực. Tập trung củng cố tổ chức bộ máy trong hệ thống chính trị, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Kiện toàn, nâng cao chất lượng hoạt động các đoàn công tác chỉ đạo, giám sát của Ban Thường vụ Huyện ủy tại cơ sở trên từng lĩnh vực.

Đại hội cũng đã nghe báo cáo kiểm điểm của BCH Đảng bộ huyện, trong đó thẳng thắn chỉ ra một số một hạn chế, khuyết điểm như: chuyển dịch cơ cấu kinh tế chậm, thu hút đầu tư phát triển CN-TTCN hạn chế; thực hiện đề án cơ cấu ngành nông nghiệp chưa mạnh mẽ, quy mô sản xuất nhỏ lẻ; giao đất, giao rừng, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất còn chậm, thiếu quyết liệt; thực hiện quy hoạch còn lúng túng…

Tại đại hội, đại biểu cũng đã phân tích, đưa ra một số giải pháp để hoàn thành các mục tiêu mà đại hội đề ra. Trong đó, tập trung phát huy tối đa tiềm năng, lợi thế về đất đai, nhất là đất rừng, bãi bồi ven sông, đổi mới hình thức tổ chức sản xuất; đẩy mạnh ứng dụng KH-CN, tăng cường liên kết hóa, doanh nghiệp hóa, xã hội hóa để thực hiện có hiệu quả đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp; phát triển mạnh các sản phẩm hàng hóa chủ lực như: lợn, bò, hươu, bưởi Phúc Trạch, cam, chè công nghiệp, cây lấy gỗ; đẩy nhanh tiến độ xây dựng nông thôn mới.

Phát biểu chỉ đạo đại hội, thay mặt BTV Tỉnh ủy, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy Nguyễn Văn Huyên biểu dương những thành tích mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Hương Khê đạt được trong nhiệm kỳ qua; đề nghị đại hội nhìn thẳng vào sự thật, phân tích, đánh giá nghiêm túc những hạn chế, khuyết điểm, tìm ra nguyên nhân, nhất là nguyên nhân chủ quan, rút kinh nghiệm, đề ra giải pháp khắc phục…

Tới buổi làm việc vào chiều 12/8, Đại hội đã phát huy tinh thần trách nhiệm, dân chủ, sáng suốt lựa chọn và bầu 41 đồng chí tiêu biểu, có bản lĩnh chính trị vững vàng, có khả năng đoàn kết, quy tụ, có năng lực thực tiễn vào BCH Đảng. Đại hội đã bầu đồng chí Đinh Hữu Tân giữ chức Bí thư Huyện ủy khóa XXIX, nhiệm kỳ 2015 – 2020.

“Tập trung thay đổi nhận thức của người dân” 

Tại Đại hội lần này đã đề ra nhiều mục tiêu, phương hướng nhiệm vụ trong nhiệm kỳ tới, trong đó tập trung chỉ đạo, đẩy mạnh thực hiện chương trình Mục tiêu quốc gia Nông thôn mới.

Một góc Thị trấn Hương Khê (ảnh, nguồn Huongkhe.gov.vn)

Đại hội nêu rõ, cần tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo; tiếp tục củng cố, kiện toàn bộ máy tham mưu từ huyện đến cơ sở, thôn, xóm, đặc biệt là từ BCĐ, BQL từ cấp huyện đến cấp xã…

Đẩy mạnh phát triển hạ tầng kinh tế – xã hội phục vụ sản xuất, ưu tiên phát triển giao thông nông thôn, hệ thống kênh mương, hệ thống điện phục vụ phục vụ các vùng sản xuất. Tăng cường công tác giám sát cơ bản. Tiếp tục xây dựng và thực hiện thiết chế văn hóa cơ sở, các quy ước, hương ước; thực hiện tốt cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư gắn với xây dựng Nông thôn mới”…

Trao đổi với PV Tầm Nhìn về nhiệm vụ trọng tâm này, ông Lê Ngọc Huấn, chủ tịch UBND huyện Hương Khê nhấn mạnh, để thực hiện tốt các mục tiêu đề ra, một trong những yếu tố quan trọng nhất, quyết định thành bại cũng như để chương trình đi vào thực chất và đạt hiệu quả cao, đó là phải thay đổi nhận thức của người dân, lấy người dân làm chủ thể của quá trình thực hiện.

Ông cho biết, xây dựng Nông thôn mới là nhiệm vụ của toàn dân. Hiện nay, huyện Hương Khê đã và đang ra sức đẩy mạnh tuyên truyền vận động nhân dân.

Ông Huấn cho biết, đến hết tháng 9 này các đoàn của ban lãnh đạo huyện sẽ đi hết tất cả các xã gặp gỡ và nói chuyện với người dân. Hơn hết, phải xác định rằng, việc được lòng dân hay không là do nhận thức và phương pháp thực hiện. Vì vậy mỗi cán bộ, nhất là các cán bộ ở thôn, xóm…phải chịu khó, gương mẫu để người dân có thể nhìn vào và làm
theo.

“Chúng tôi đã và đang tổ chức các buổi gặp dân, trực tiếp nói chuyện với dân một cách cởi mở, gần gũi, sâu sát và lắng nghe ý kiến của dân. Làm thế nào để người dân tự thay đổi nhận thức, thấy được mình chính là chủ để từ đó họ thay đổi cách nghĩ, cách làm…Nông thôn mới là phải thay đổi từ bên trong, chứ không thể chỉ là hình thức bên ngoài …”, ông Huấn cho biết.

Mai Nguyễn – Long Đậu

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP