Mời gọi đầu tư

Hà Tĩnh và ACVN ký kết hợp tác về quản lý và phát triển đô thị

Theo đó, hai bên thống nhất cùng hợp tác giới thiệu và giúp đỡ các cơ quan, tổ chức và địa phương tại Hà Tĩnh giải quyết những thách thức về kinh tế – xã hội, nhất là kinh tế đô thị, nhằm đảm bảo sự phát triển nhanh và bền vững.

Chiều 1/10, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Kim Cự và PGS.TS Vũ Thị Vinh – Tổng thư ký Hiệp hội các đô thị Việt Nam (ACVN) chủ trì lễ ký kết hợp tác về quản lý và phát triển đô thị giữa địa phương với Hiệp hội.
Hà Tĩnh và ACVN ký kết hợp tác về quản lý và phát triển đô thị

Biên bản thỏa thuận hợp tác tập trung vào các nội dung: Nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ của tỉnh Hà Tĩnh trên các lĩnh vực: Quy hoạch và quản lý đô thị; quản lý đất đai, nhà và quản lý đô thị bằng công nghệ thông tin; lập kế hoạch chiến lược phát triển kinh tế địa phương; quản lý tài sản công; xây dựng thương hiệu thành phố để phát triển kinh tế; vai trò của phụ nữ trong phát triển kinh tế địa phương. Tư vấn chuyển giao mạng lưới quỹ phát triển cộng đồng; nâng loại đô thị; kết nối để tiến tới kết nghĩa giữa Hà Tĩnh với thị trấn Langley (Canada).

Phát biểu tại lễ ký kết, PGS.TS Vũ Thị Vinh cho rằng, Biên bản ký kết thể hiện sự hợp tác gắn kết giữa Hiệp hội các đô thị Việt Nam với tỉnh Hà Tĩnh. Phía Hiệp hội sẽ thực hiện một cách có trách nhiệm, sáng tạo các nội dung đã thỏa thuận. Hiệp hội cũng luôn gắn chặt với các ngành, địa phương, đơn vị của tỉnh để có những điều chỉnh phù hợp, kịp thời trong quá trình thực hiện.

Hà Tĩnh và ACVN ký kết hợp tác về quản lý và phát triển đô thị

Chủ tịch UBND tỉnh Võ Kim Cự: Chương trình hợp tác giữa Hiệp hội và Hà Tĩnh là thỏa thuận vừa có tính cấp bách, vừa cơ bản, lâu dài; đặc biệt là trong quy hoạch ngành, quy hoạch vùng và liên vùng.

Chủ tịch UBND tỉnh Võ Kim Cự vui mừng trước thành công trong chương trình hợp tác giữa Hiệp hội và Hà Tĩnh. Chủ tịch UBND tỉnh khẳng định, đây là thỏa thuận vừa có tính cấp bách, vừa cơ bản, lâu dài; đặc biệt là trong quy hoạch ngành, quy hoạch vùng và liên vùng.

Chủ tịch UBND tỉnh cũng yêu cầu cả hệ thống chính trị từ cấp tỉnh đến cơ sở và người dân cần nâng cao nhận thức, trách nhiệm và thực sự vào cuộc trong việc xây dựng đô thị thông minh, bền vững, nông nghiệp hiện đại. UBND tỉnh sẽ phân công cụ thể, chi tiết cho từng sở, ngành, đơn vị chủ trì thực hiện các nội dung của chương trình hợp tác.

Dương Chiến

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP