hatinh24h

BVĐK huyện Hương Sơn tổ chức thi tay nghề, chuyên môn năm 2016

Thay mặt UBND tỉnh Hà Tĩnh, Chủ tịch Đặng Quốc Khánh vừa ký văn bản đồng ý chủ trương để Sở Y tế Hà Tĩnh tuyển dụng 48 chỉ tiêu bác sỹ vào làm việc tại các cơ sở y tế 2 tuyến tỉnh, huyện. Số lượng chỉ tiêu, ngành hạng chức danh nghề nghiệp cụ thể như sau:

Ha Tinh tuyen 48 bac sy vao cac co so y te tuyen tinh, tuyen huyen - Anh 2

Việc tuyển dụng viên chức thực hiện theo Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức, các thông tư hướng dẫn của Bộ Nội vụ và phân cấp quản lý của UBND tỉnh.

UBND tỉnh giao Sở Nội vụ Hà Tĩnh hướng dẫn, kiểm tra việc tuyển dụng số viên chức trên của Sở Y tế đảm bảo theo đúng quy định và tổng hợp kết quả, báo cáo UBND tỉnh.

Hải Xuân