Tuyển dụng Lao động

Hà Tĩnh: Thông báo tuyển dụng viên chức y tế đợt II-năm 2015

Thực hiện Công văn số 1247/ƯBND-VX1 ngày 27/3/2015 của ƯBND tỉnh về việc xét tuyển viên chức ngành Y tế 2015; thời gian qua Sở Y tế Hà Tình đã tổ chức xét tuyển và tuyển dụng 45 viên chức. Sở Y tế xin thông báo cơ cấu tuyển dụng 33 viên chức còn lại trong chỉ tiêu tuyển dụng ƯBND tỉnh giao năm 2015, gồm các ngạch sau:

Hatinh24h 01

* Bác sỹ đào tạo hệ chính quy dài hạn: 21, trong đó:

– Bác sĩ Y học cổ truyền: 05 chỉ tiêu;

– Bác sĩ Răng Hàm Mặt: 03 chỉ tiêu;

– Bác sỹ Y học dir phòng: 04 chỉ tiêu;

– Bác sĩ đa khoa: 09 chỉ tiêu

* Các ngạch đại học hệ chính quy dài hạn khác, gồm:

– Đại học xét nghiệm: 08 chỉ tiêu;

– Đại học gây mê hồi sức: 04 chỉ tiêu;

1. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển

2. Tiêu chuẩn, điều kiện dự tuyển:

– Thực hiện theo quy định tại Điều 22 Luật Viên chức và Điều 4 Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; thí sinh tốt nghiệp các chuyên ngành dự tuyên với các hệ đào tạo nêu trên.

XEM CHI TIẾT

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP