Truyền thống - Phát triển

Hà Tĩnh: Quyết định công nhận một số làng nghề truyền thống

Vừa qua, UBND tỉnh Hà Tĩnh đã ban hành các Quyết định số 2523/ QĐ – UBND, Quyết định số 2524/QĐ-UBND, Quyết định số 2525 /QĐ – UBND, Quyết định số 2526/ QĐ–UBND, Quyết định số 2527/ QĐ – UBND, Quyết định số 2528/QĐ–UBND, Quyết định số 2544/ QĐ-UBND ngày 28 tháng 8 năm 2014 về việc công nhận một số nghề, làng nghề truyền thống trên địa bàn tỉnh

Làng nghề Trung Lương

Theo đó, các nghề, làng nghề được công nhận là nghề, làng nghề truyền thống gồm: nghề mây tre đan Yên Mỹ, xã Liên Minh, huyện Đức Thọ; nghề chế biến nước mắm Tam Hải, xã Kỳ Ninh, huyện Kỳ Anh; làng nghề mộc Thái Yên, xã Thái Yên, huyện Đức Thọ; nghề nón lá Kỳ Thư, xã Kỳ Thư, huyện Kỳ Anh; nghề chiếu cói Nam Sơn, thị trấn Nghèn, Can Lộc; làng nghề mộc Tràng Đình, xã Yên Lộc, Can Lộc; làng nghề rèn đúc Trung Lương, phường Trung Lương, thị xã Hồng Lĩnh.

Việc công nhận một số nghề, làng nghề truyền thống trên địa bàn tỉnh góp phần khẳng định thương hiệu cho một số sản phẩm truyền thống của Hà Tĩnh, qua đó gìn giữ, bảo tồn và phát triển các nghề, làng nghề. Đây cũng là một hướng đi mới trong phát triển du lịch

P.V

1

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP