Mùa Thi

Đề thi và gợi ý đáp án môn tiếng Anh khối D

Thí sinh khối D đã kết thúc bài làm môn tiếng Anh. Dưới đây là đề thi và gợi ý đáp án môn thi này.

Gợi ý đáp án môn tiếng Anh do các thủ khoa của GSTT Group thực hiện (Mã đề 419):

Đề thi và gợi ý đáp án môn tiếng Anh khối D

Gợi ý đáp án môn Tiếng Anh (mã đề 852) do cô Nguyễn Thị Bạch Ngân (Trung tâm LTĐH Vĩnh Viễn, TP.HCM) thực hiện:

THÍ SINH CÓ THỂ TẢI FILE ĐÁP ÁN tại đây

Đề thi và gợi ý đáp án môn tiếng Anh khối D
Đề thi và gợi ý đáp án môn tiếng Anh khối D
Đề thi và gợi ý đáp án môn tiếng Anh khối D
Đề thi và gợi ý đáp án môn tiếng Anh khối D
Đề thi và gợi ý đáp án môn tiếng Anh khối D
Đề thi và gợi ý đáp án môn tiếng Anh khối D
Đề thi và gợi ý đáp án môn tiếng Anh khối D
Đề thi và gợi ý đáp án môn tiếng Anh khối D

Thí sinh tham khảo đề thi Tiếng Anh (mã đề 419): Lưu ý: Những đánh dấu trong bài là của thí sinh – không phải đáp án chính thức.

Đề thi và gợi ý đáp án môn tiếng Anh khối D
Đề thi và gợi ý đáp án môn tiếng Anh khối D
Đề thi và gợi ý đáp án môn tiếng Anh khối D
Đề thi và gợi ý đáp án môn tiếng Anh khối D
Đề thi và gợi ý đáp án môn tiếng Anh khối D
Đề thi và gợi ý đáp án môn tiếng Anh khối D

Thí sinh tham khảo thêm đề thi Tiếng Anh (mã đề 852). Lưu ý: Những đánh dấu trong bài là của thí sinh – không phải đáp án chính thức.

Đề thi và gợi ý đáp án môn tiếng Anh khối D
Đề thi và gợi ý đáp án môn tiếng Anh khối D
Đề thi và gợi ý đáp án môn tiếng Anh khối D
Đề thi và gợi ý đáp án môn tiếng Anh khối D
Đề thi và gợi ý đáp án môn tiếng Anh khối D

Đề thi và gợi ý đáp án môn tiếng Anh khối D

1

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP