Sự Kiện Trong Nước

Đầu tư cho miền Trung 40 triệu euro

13 tỉnh miền Trung sẽ là đối tượng thụ hưởng của dự án “Phát triển nông thôn tổng hợp”, nhằm xóa đói giảm nghèo và cải thiện sinh kế. Theo văn phòng Bộ Nông nghiệp & phát triển nông thôn, khoản kinh phí 40 triệu euro của dự án sẽ lấy từ nguồn vốn vay của Cơ quan Phát triển Pháp (AFD).

Dự án sẽ góp phần xây dựng cơ sở hạ tầng tưới tiêu cho hơn 30.000ha đất sản xuất, nâng cấp 1.000km đường giao thông và hệ thống chợ nông thôn để cải thiện thương mại vật tư và hàng hóa… Các địa phương nằm trong dự án gồm Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên – Huế, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Kontum, Ninh Thuận và Bình Thuận.


Bộ Nông nghiệp & phát triển nông thôn cũng cho biết Tây Ban Nha sẽ tiếp tục tài trợ gần 1 triệu euro để hỗ trợ người dân ở hai huyện thuộc Quảng Ninh và hai huyện thuộc Thái Nguyên thực hiện dự án hỗ trợ phát triển nông thôn theo vùng lãnh thổ, với mục tiêu xóa đói giảm nghèo lâu dài, bảo vệ môi trường và phất triển nông thôn bền vững.


Đ.BÌNH

TT

BÀI MỚI ĐĂNG