Quốc hội khóa XIV

Danh sách 55 người trúng cử đại biểu HĐND tỉnh Hà Tĩnh khóa XVII

Ủy ban Bầu cử tỉnh Hà Tĩnh vừa ban hành Nghị quyết số 91/NQ-UBBC về việc công bố kết quả và danh sách những người trúng cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2016 – 2021.

hatinh24h

Theo đó, tổng số đại biểu HĐND tỉnh được bầu là 55 người trong tổng số người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh là 92 người.

Dưới đây là danh sách 55 người trúng cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Tĩnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2016 – 2021:

Đơn vị bầu cử số 1 (thị xã Kỳ Anh):

NGUYỄN QUỐC HÀ

ĐẶNG VĂN THÀNH

HÀ VĂN HÙNG

DƯƠNG TẤT THẮNG

Đơn vị bầu cử số 2 (huyện Kỳ Anh):

NGUYỄN VĂN DANH

TRẦN VĂN KỲ

LÊ VĂN SAO

NGUYỄN THỊ BÍCH SƠN (NGUYỄN THỊ HOÀI SƠN)

Đơn vị bầu cử số 3 (huyện Cẩm Xuyên):

ĐẶNG QUỐC CƯƠNG

ĐOÀN ĐÌNH ANH

TRẦN NHẬT TÂN

NGUYỄN THỊ NHUẦN

LÊ THỊ QUỲNH HOA

Đơn vị bầu cử số 4 (thành phố Hà Tĩnh):

LÊ ĐÌNH SƠN

NGUYỄN HỒNG LĨNH

NGUYỄN XUÂN LÂM

(THÍCH QUẢNG NGUYÊN)

NGUYỄN THỊ NGUYỆT

NGUYỄN ĐÌNH THỌ

Đơn vị bầu cử số 5 (huyện Thạch Hà):

NGUYỄN THỊ NỮ Y

TRẦN VIỆT HÀ

BÙI XUÂN THẬP

TRẦN HẬU TÁM

PHAN THỊ TỐ HOA

Đơn vị bầu cử số 6 (huyện Can Lộc):

ĐẶNG QUỐC KHÁNH

VÕ HỒNG HẢI

NGUYỄN THỊ THÚY NGA

NGUYỄN HỮU THÔNG

BÙI NHÂN SÂM

Đơn vị bầu cử số 7 (huyện Lộc Hà):

TRẦN TÚ ANH

TRƯƠNG THANH HUYỀN

NGUYỄN HUY HÙNG

NGUYỄN MINH ĐỨC

Đơn vị bầu cử số 8 (thị xã Hồng Lĩnh):

HOÀNG TRUNG DŨNG

NGUYỄN VĂN HỔ

ĐÀO THỊ ANH NGA

Đơn vị bầu cử số 9 (huyện Nghi Xuân):

TRẦN BÁU HÀ

TRẦN TRUNG DŨNG

NGUYỄN TRỌNG NHIỆU

NGUYỄN THỊ NHI

Đơn vị bầu cử số 10 (huyện Đức Thọ):

NGUYỄN VĂN VIỆT

NGUYỄN THỊ GÁI

TRẦN VIẾT HẬU

CÙ THỊ BÍCH NGỌC

Đơn vị bầu cử số 11 (huyện Hương Sơn):

VÕ VĂN PHÚC

ĐẶNG QUỐC VINH

ĐINH NHO HẬU

TRẦN NGỌC THANH

NGUYỄN THỊ THU HƯƠNG

Đơn vị bầu cử số 12 (huyện Vũ Quang):

TRỊNH VĂN NGỌC

NGUYỄN TRÍ LẠC

ĐỖ KHOA VĂN

Đơn vị bầu cử số 13 (huyện Hương Khê):

ĐẶNG NGỌC SƠN

LÊ NGỌC HUẤN

NGUYỄN THẾ HOÀN

NGUYỄN THỊ VIỆT HÀ

 P.V

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP