Cụ thể, hộ kinh doanh Hồ Quang Trường (số 145 Nguyễn Huy Tự, phường Bắc Hà, thành phố Hà Tĩnh) tháng 6/2016 thay đổi địa chỉ kinh doanh, mở rộng quy mô và lợi nhuận cũng tăng (tự kê khai doanh thu 108 triệu đồng/tháng).

Ông Trần Mạnh Hùng – Đội trưởng đội thuế phường Bắc Hà
Ông Trần Mạnh Hùng – Đội trưởng đội thuế phường Bắc Hà (ảnh VTC)

Qua rà soát chống thất thu trong lĩnh vực ăn uống theo chỉ đạo của Bộ Tài chính, quán anh Trường có doanh thu tăng trên 50% so với trước nên phải điều chỉnh tăng số tiền thuế phải nộp lên 4 triệu đồng/tháng.

Chi cục Thuế thành phố Hà Tĩnh đã 3 lần gửi thông báo nộp thuế cho anh Trường, và nhiều lần gọi điện đôn đốc nhưng chủ hộ không chấp hành nộp thuế.  Vì vậy, lúc 6h30 ngày 27/9, đoàn chống thất thu của UBND phường Bắc Hà đã đến để gặp chủ hộ tại cơ sở kinh doanh để động viên, thuyết phục nộp thuế.

Tới 14h30 ngày 28/9, anh Trường đã nộp đủ số thuế còn nợ là 8 triệu đồng vào ngân sách nhà nước. “Không có việc cán bộ thuế dàn hàng ngang đuổi khách như báo chí đưa tin, và hiện quán của anh Trường vẫn hoạt động bình thường”, Cục Thuế Hà Tĩnh khẳng định.

Dù vậy, Cục Thuế Hà Tĩnh cũng chỉ đạo các đơn vị rút kinh nghiệm, kiểm điểm ông Trần Mạnh Hùng – Đội trưởng Đội thuế phường và các cán bộ thuế liên quan. Do đội thực thi nhiệm vụ thu nợ thuế chưa phù hợp và thiếu tế nhị, khi tới làm việc vào thời điểm kinh doanh ăn sáng đông người, chủ hộ đang tập trung bán hàng. Điều này đã làm ảnh hưởng hình ảnh cơ quan và cán bộ thuế.

Lê Hữu Việt