Nông thôn mới

Công an huyện Can Lộc tích cực hỗ trợ xã Thượng Lộc xây dựng Nông thôn mới

Thực hiện cuộc vận động chung tay xây dựng nông thôn mới, thời gian qua Công an huyện Can Lộc đã tích cực tham gia, hỗ trợ các xã trên địa bàn xây dựng nông thôn mới, đặc biệt là 04 xã đăng ký về đích Nông thôn mới năm 2017, trong đó có xã Thượng Lộc – là xã Công an huyện nhận đỡ đầu, giúp đỡ xây dựng nông thôn mới..

Để góp phần giúp huyện Can Lộc cũng như các xã đạt được kế hoạch đề ra, trong năm 2017, bên cạnh việc giúp xã xây dựng, hoàn thiện hồ sơ tiêu chí thứ 19 “giữ vững an ninh, trật tự xã hội”, Công an huyện Can Lộc đã chủ động xây dựng kế hoạch, huy động CBCS phối hợp với chính quyền xã Thượng Lộc xây dựng, củng cố, hoàn thiện nhiều tiêu chí khác, như: giao thông, thủy lợi, giải toả hàng lang lưới điện, môi trường…

Ngày 19/02/2017, Công an huyện đã huy động toàn bộ CBCS giúp đỡ nhân dân xóm Sơn Bình, xã Thượng Lộc xây dựng các công trình trên địa bàn. Qua một ngày làm việc tích cực, với tinh thần phấn khởi, hào hứng, lực lượng Công an huyện đã cùng với bà con nhân dân xây dựng được 2km mương thoát nước, chỉnh trang lại nhà văn hóa xóm… được cấp ủy, chính quyền và bà con nhân dân xã Thượng Lộc ghi nhận, đánh giá cao sự giúp đỡ của cán bộ, chiến sĩ Công an huyện.

VIẾT LÃM – CA CAN LỘC

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP