Dự án đầu tư

2 Dự án cải tạo cơ sở hạ tầng đề xuất tài trợ

Theo đó, Dự án “Cải tạo, nâng cấp đường tỉnh 209, tỉnh Cao Bằng” được thực hiện trong giai đoạn 2015-2017 tại huyện Thạch An, tỉnh Cao Bằng với tổng kinh phí dự kiến thực hiện là 28 triệu USD.

Thủ tướng Chính phủ vừa quyết định phê duyệt danh mục Dự án “Cải tạo, nâng cấp đường tỉnh 209, tỉnh Cao Bằng” và Dự án “Cải thiện cơ sở hạ tầng các xã vùng ngập lụt tỉnh Hà Tĩnh nhằm ứng phó với biến đổi khí hậu và phát triển bền vững” vào danh mục các dự án đề xuất của Quỹ Abu Dhabi.
Ảnh minh họa

Mục tiêu của Dự án là xây dựng, hoàn chỉnh mạng lưới đường giao thông liên hoàn trong tỉnh nhằm phục vụ nhu cầu giao thông trong vùng, tạo điều kiện thuận lợi để phát triển sản xuất nông lâm nghiệp và giao thương hàng hóa góp phần thực hiện chương trình mục tiêu xóa đói giảm nghèo.

Dự án “Cải thiện cơ sở hạ tầng các xã vùng ngập lụt tỉnh Hà Tĩnh nhằm ứng phó với biến đổi khí hậu và phát triển bền vững” được thực hiện từ 2015 – 2018 tại 76 xã thuộc 7 huyện thuộc tỉnh Hà Tĩnh gồm: Hương Khê, Vũ Quang, Hương Sơn, Đức Thọ, Thạch Hà, Lộc Hà và Cẩm Xuyên với tổng kinh phí thực hiện là 30 triệu USD.

Mục tiêu của Dự án trên là cải thiện hệ thống hạ tầng cơ sở nông thôn thiết yếu nhằm ứng phó với biến đổi khí hậu và phát triển bền vững cho người dân tại các vùng bị ngập lụt trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh.

Phương Nhi

1

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP