Trong nước

Xem xét kỷ luật phó chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông vì tự ý điều động cán bộ

Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy Đắk Nông cho rằng bà Tôn Thị Ngọc Hạnh - phó chủ tịch UBND tỉnh - ra quyết định điều chuyển giám đốc bệnh viện tỉnh là trái nguyên tắc, cần xem xét quy trình kỷ luật về mặt Đảng.

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đắk Nông - Ảnh: TRUNG TÂN

Qua kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm, Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy Đắk Nông kết luận: Với trách nhiệm là ủy viên Ban cán sự Đảng, bà Tôn Thị Ngọc Hạnh ký tờ trình số 45-TTr/BCSĐ, ngày 7-2-2020 thay mặt Ban cán sự Đảng, đề nghị Thường trực Tỉnh ủy cho ý kiến về công tác cán bộ đối với ông Trần Thanh Bình, giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đắk Nông, trong khi Ban cán sự Đảng UBND tỉnh Đắk Nông chưa họp thông qua và thống nhất, là vi phạm quy chế làm việc của Ban cán sự Đảng UBND tỉnh Đắk Nông nhiệm kỳ 2016-2021.

Với trách nhiệm là phó chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông, bà Hạnh còn ký quyết định số 146/QĐ-UBND về việc tạm thời điều động công tác đối với ông Trần Thanh Bình, là vi phạm quy định về thẩm quyền, trách nhiệm của chủ tịch UBND tỉnh ban hành kèm theo quyết định số 13, ngày 4-7-2017 của UBND tỉnh về phân cấp quản lý bộ máy, biên chế và cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Đắk Nông: "Điều động, tiếp nhận, luân chuyển, biệt phái, cho thôi việc, nghỉ hưởng chế độ đối với công chức, viên chức thuộc diện Tỉnh ủy quản lý sau khi có văn bản đồng ý của Ban thường vụ Tỉnh ủy".

Khuyết điểm, vi phạm của bà Tôn Thị Ngọc Hạnh thuộc về chức trách, nhiệm vụ được giao, vi phạm quy chế làm việc của Ban cán sự Đảng UBND tỉnh và quy định về phân cấp quản lý cán bộ thuộc diện Ban thường vụ quản lý, đến mức phải áp dụng hình thức kỷ luật của Đảng. Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy thống nhất thực hiện quy trình xem xét, đề nghị thi hành kỷ luật đối với bà Tôn Thị Ngọc Hạnh.

Đối với ông Đoàn Văn Quỳnh, sau khi xem xét báo cáo kết quả kiểm tra, Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy nhận thấy: với trách nhiệm là tỉnh ủy viên, ủy viên Ban cán sự Đảng UBND tỉnh, bí thư Đảng ủy, giám đốc Sở Nội vụ, ông Quỳnh đã ký ban hành công văn 1023, ngày 13-7-2020 về việc hồ sơ tuyển dụng viên chức ngành y tế năm 2019" trả lời Sở Y tế tỉnh Đắk Nông có nội dung không đúng thực tế hồ sơ dự tuyển viên chức tại Sở Y tế của ông Hồ Thanh, và trái với công văn 1007, ngày 10-7-2020 trước đó Sở Nội vụ đã trả lời đúng.

Bệnh cạnh đó, ông Quỳnh trực tiếp tham mưu, đề xuất về công tác cán bộ cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh, nhưng đã thống nhất điều động ông Trần Thanh Bình, giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đắk Nông, về công tác tại Sở Y tế; khi chưa thực hiện xong quy trình công tác cán bộ đã tham mưu cho lãnh đạo UBND tỉnh ban hành quyết định tạm thời điều động công tác đối với ông Bình, trong khi tập thể Ban cán sự Đảng chưa họp thông qua và chưa có ý kiến đồng ý bằng văn bản của Thường trực Tỉnh ủy là thực hiện chưa đúng quy trình công tác cán bộ, quy chế làm việc của Ban cán sự Đảng UBND tỉnh, và quy định về phân cấp quản lý cán bộ thuộc diện Ban thường vụ Tỉnh ủy quản lý.

Khuyết điểm, vi phạm của ông Đoàn Văn Quỳnh là thiếu trách nhiệm trong việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao, vi phạm các quy định về công tác tổ chức, cán bộ, đến mức phải xem xét, đề nghị xử lý kỷ luật Đảng.

Tuy nhiên, trong quá trình kiểm tra, ông Quỳnh đã nghiêm túc chấp hành quyết định kiểm tra; thành khẩn nhận thấy khuyết điểm, vi phạm của mình; mặt khác, nguyên nhân dẫn đến vi phạm do áp lực trong việc chấp hành sự chỉ đạo của cấp trên. Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy thống nhất không đề nghị tổ chức Đảng có thẩm quyền xem xét, thi hành kỷ luật; yêu cầu ông Đoàn Văn Quỳnh nghiêm túc kiểm điểm, rút kinh nghiệm.

Tác giả: Trung Tân

Nguồn tin: Báo Tuổi trẻ

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP