Quốc hội khóa XIV

Vũ Quang: Khai mạc kỳ họp thứ 16 HĐND huyện khóa III

Nhằm đánh giá những kết quả đạt được, chỉ ra những tồn tại hạn chế trong thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-VH-XH – QPAN, đề ra phương hướng nhiệm vụ năm 2016. Sáng ngày 18/12 HĐND huyện Vũ Quang khóa III nhiệm kỳ 2011- 2016 đã tổ chức khai mạc kỳ họp thứ 16. Tới dự có Đ/c Từ văn Diện – Chủ tịch UBMTTQ tỉnh – Trưởng đoàn công tác BTV Tỉnh ủy phụ trách huyện Vũ Quang, Đ/c Đoàn Đình Anh – Trưởng Ban văn hóa xã hội HĐND tỉnh, Đ/c Nguyễn Ngọc Mỹ – Chủ tịch Hội CCB Tỉnh.

hatin24h

Toàn cảnh kỳ họp lần thứ 16 HĐND huyện khóa III

Năm 2015 là năm cuối thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội 5 năm 2011-2015, là năm tiến hành Đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII. Là năm có thời tiết thuận lợi cho việc thực hiện phát triển kinh tế – xã hội. Bên cạnh đó, được sự quan tâm giúp đỡ của Trung ương, của tỉnh, sự lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát và điều hành quyết liệt, chủ động của cấp ủy, chính quyền các cấp, sự nổ lực của cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân nên huyện  nhà  đã có nhiều chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch đề ra, quốc phòng an ninh được giữ vững, chính trị ổn định.

Bí thư Huyện ủy – Chủ tịch HĐND huyện Phạm Hữu Bình đọc diễn văn khai mạc kỳ họp

Tại kỳ họp các đại biểu đã được nghe Đ/c Trịnh Văn Ngọc, TUV,Phó Bí thư – Chủ tịch UBND huyện báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, QPAN năm 2015, phương hướng nhiệm vụ năm 2016. Theo đó, trong năm qua kinh tế huyện nhà tiếp tục đạt và vượt kế hoạch đề ra; các nhiệm vụ trọng tâm như xây dựng NTM, đầu tư xây dựng cơ bản, tài nguyên môi trường đạt nhiều kết quả đáng khích lệ. Huy động vốn đầu tư và thu ngân sách trên địa bàn tăng cao hơn so với những năm trước. Phong trào phát triển kinh tế vườn đồi, vườn rừng, xây dựng mô hình cây trồng, vật nuôi theo hướng sản xuất hàng hóa có nhiều chuyển biến tích cực. Có 12/13 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch so với Nghị quyết đầu năm, riêng chỉ tiêu thu ngân sách trên địa bàn đến 31/12/2015 ước đạt 55 tỷ đồng, đạt 100%KH; giá trị sản xuất các ngành kinh tế đạt 1.592.393 triệu đồng, tăng 11,36%KH, sản lượng lương thực có hạt đạt 12.040 tấn, tăng 8,9%KH. Thu nhập bình quân đầu người ước đạt 27 triệu đồng, tăng 4 triệu đồng so với cùng kỳ.

Đ/c Trịnh Văn Ngọc, TUV,Phó Bí thư – Chủ tịch UBND báo cáo kết quả thực hiện kinh tế xã hội huyện năm 2015

Huyện cũng đã tăng cường và chỉ đạo quyết liệt việc thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, tổ chức làm việc với tất cả các địa phương, nghe các khó khăn vướng mắc, từ đó đưa ra các giải pháp, tháo gỡ khó khăn cho cơ sở. Nhờ đó đã hoàn thành 34/44 tiêu chí đăng ký, có thêm 2 xã Ân Phú, Đức Lĩnh đã về đích đúng lộ trình. Về phát triển sản xuất, trong năm đã thành lập mới được 339 mô hình sản xuất các loại, trong đó xây dựng và đưa vào hoạt động 02 cơ sở chăn nuôi lợn liên kết quy mô 1.200 con tại xã Đức Hương, 01 cơ sở chăn nuôi lợn nái quy mô 650 con tại xã Ân Phú và tổ chức lễ khởi công xây dựng mới một cơ sở chăn nuôi lợn nái quy mô trên 300 con tại xã Hương Minh; mở rộng 02 cơ sở từ quy mô 600 con lên 1.200 con tại xã Đức Hương và Đức Liên; thành lập mới và đưa vào hoạt động 5 THT chăn nuôi liên kết quy mô vừa và nhỏ/ 1.250 con/48 hộ, thành lập mới được 16 doanh nghiệp, 14 HTX và 38 THT hoạt động trên các lĩnh vực .

Các Đ/c Phạm Hữu Bình, Bí thư Huyện ủy – Chủ tịch HĐND huyện, Nguyễn Thiều Quang – Phó Chủ tịch HĐND huyện chủ trì kỳ họp.

Cũng trong năm qua, công tác kế hoạch tài chính  được triển khai đồng bộ. Công tác giáo dục đào tạo, y tế, dân số, KHHGĐ, phong trào văn hóa văn nghệ TDTT được quan tâm chú trọng. Hoạt động truyền thanh truyền hình có nhiều chuyển biến tích cực, đảm bảo thời lượng và chất lượng phát sóng các chương trình, đáp ứng cơ bản nhu cầu nghe, nhìn của nhân dân và phục vụ tốt nhiệm vụ chính trị của địa phương. Quốc phòng an ninh được giữ vững. Bên cạnh kết quả đạt được kỳ họp cũng đã chỉ ra một số tồn tại hạn chế.

Trên cơ sỡ kết qủa đạt được, những tồn tại hạn chế, huyện nhà đã đề ra các mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu phát triển kinh tế xã hội quốc phòng an ninh năm 2016. Huyện phấn đấu đưa giá trị sản xuất một số ngành kinh tế 1.862.250 triệu đồng,  thu nhập bình quân đầu người đạt 34 triệu đồng/người/năm, giảm tỷ lệ hộ nghèo, cận nghèo trên 3%. Phấn đấu có 3 xã về đích xây dựng NTM là Đức Giang, Đức Hương và Sơn Thọ. 100% đạt tiêu chuẩn cơ sở an toàn làm chủ, sẵn sàng chiến đấu, 100% xã, thị trấn chính trị ổn.

Để thực hiện thắng lợi các mục tiêu trên, kỳ họp đã đề ra các nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu, trọng tâm, cụ thể cho từng lĩnh vực. Trong đó nhiệm vụ trọng tâm là xây dựng NTM. Thực hiện rà soát, bổ sung các quy hoạch, đề án và tổ chức thực hiện, Xây dựng và nhân rộng các mô hình kinh tế có hiệu quả; phát triển các sản phẩm nông nghiệp, hàng hóa chủ lực, nâng cao giá trị gia tăng. Tập trung chỉ đạo sản xuất theo hướng liên kết với doanh nghiệp; thực hiện mô hình vừa tập trung, vừa phân tán, đồng nhất về giống, công nghệ sản xuất để tạo sự đồng nhất về sản phẩm, tăng quy mô và chất lượng các sản phẩm chủ lực, xây dựng thương hiệu, nâng cao lợi thế thị trường; chuyển đổi mùa vụ, cơ cấu, giống, kỹ thuật, phương thức sản xuất. Tiếp tục huy động các nguồn lực đầu tư xây dựng, nâng cấp cơ sở hạ tầng phục vụ tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với xây dựng NTM. Tạo môi trường thuận lợi, thu hút các doanh nghiệp đầu tư phát triển sản xuất gắn với chế biến, kết nối thị trường tiêu thụ sản phẩm theo chuỗi; đảm bảo an sinh xã hội, thực hiện tốt các chế độ chính sách xã hội, huy động các nguồn lực cho xóa đói giảm nghèo bền vững; tiếp tục giữ vững và phát triển chất lượng giáo dục đào tạo toàn diện; nâng cao y đức, nâng cao trình độ nghiệp vụ cho các y bác sỹ; tiếp tục xây dựng và thực hiện thiết chế văn hóa cơ sử, các quy ước,hương ước; tăng cường và nâng cao chất lượng công tác quản lý bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin, phát thanh truyền hình; tăng cường xiết chặt kỷ luật kỷ cương hành chính gắn với cải cách hành chính; tăng cường quốc phòng an ninh, phòng chống tham nhũng.

Đại biểu tham dự kỳ họp

 Tại kỳ họp các đại biểu đã được nghe báo cáo kết quả công tác thu chi ngân sách Nhà nước năm 2015, dự toán thu chi ngân sách địa phương năm 2016, đồng thời được nghe báo cáo hoạt động của Hội đồng nhân dân huyện năm 2015, phương hướng, nhiệm vụ năm 2016; báo cáo tổng hợp ý kiến cử tri gửi đến kỳ họp thứ 16, HDND huyện khóa 3. Báo cáo công tác giám sát và tham gia xây dựng chính quyền của UBMTTQ huyện năm 2015, nhiệm vụ năm 2016; báo cáo của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân huyện  về kết quả hoạt động năm 2015, nhiệm vụ năm 2016.

Buổi chiều cùng ngày, kỳ họp tiếp tục các nội dung của kỳ họp, trang thông tin điện tử sẽ tiếp tục cấp nhật thông tin, kết quả kỳ họp sau.

Tổ PV – Đài Vũ Quang

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP