Quốc hội khóa XIV

Ứng viên đại biểu QH, HĐND: Sớm đưa thành phố Hà Tĩnh lên đô thị loại II

Tiếp tục chương trình tiếp xúc cử tri trước ngày bầu cử, các ứng cử viên ĐBQH khóa XIV và HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021 tiến hành tiếp xúc cử tri trên địa bàn thành phố. Dự buổi tiếp xúc có Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Lê Đình Sơn; Chủ tịch UBMTTQ tỉnh Từ Văn Diện; Bí thư Thành uỷ Hà Tĩnh Nguyễn Hồng Lĩnh.

Đơn vị bầu cử thành phố Hà Tĩnh có 5 ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XIV và 8 ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh khóa XVII. Trình bày chương trình hành động của mình, các ứng cử viên bày tỏ quyết tâm dốc hết sức lực, trí tuệ thực hiện tốt nhiệm vụ, quyền hạn của người đại biểu nhân dân, thường xuyên rèn luyện, nâng cao trình độ về mọi mặt, về kỹ năng hoạt động của đại biểu.

hatinh24h
Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Lê Đình Sơn tại buổi tiếp xúc cử tri Thành phố.

Các đại biểu khẳng định, trên cương vị, lĩnh vực công tác sẽ có hành động, việc làm cụ thể, chuyển tải những tâm tư nguyện vọng của cử tri đến với Quốc hội, HĐND tỉnh góp phần vào sự phát triển của quê hương, đất nước.

Tại buổi tiếp xúc, cử tri thành phố Hà Tĩnh đánh giá cao chương trình hành động, tiêu chuẩn và chất lượng các ứng cử viên, đồng thời, bày tỏ sự tin tưởng, kỳ vọng vào chương trình hành động của các đại biểu. Cử tri cũng tham gia một số ý kiến về vấn đề giải quyết việc làm cho sinh viên sau khi ra trường; thực hiện phân cấp trong quản lý giáo dục; cơ sở vật chất chưa đáp ứng được nhu cầu chất lượng giáo dục ngày càng cao; phát triển kinh tế phải đảm bảo an sinh xã hội; giảm thiểu nợ công; quan tâm đến vấn đề môi trường…

Thay mặt các ứng cử viên đại biểu QH và đại biểu HĐND tỉnh, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Lê Đình Sơn đã cảm ơn, tiếp thu những ý kiến của cử tri, đồng thời chia sẻ với cử tri về các khó khăn trong giáo dục, vấn đề môi trường, công tác đảm bảo an sinh xã hội.

Với cương vị của mình, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Lê Đình Sơn khẳng định trách nhiệm người đứng đầu cấp ủy tỉnh sẽ tập trung xây dựng HĐND tỉnh thực sự là cơ quan quyền lực Nhà nước ở địa phương đảm bảo vì nhân dân, lắng nghe nhân dân, phục vụ nhân dân; thường xuyên tiếp xúc và lắng nghe, giải quyết các kiến nghị hợp pháp của nhân dân; phát huy vai trò của HĐND để ban hành các cơ chế, chính sách thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII đề ra; huy động mọi nguồn lực, phấn đấu đưa TP Hà Tĩnh sớm đạt đô thị loại II.

* Cũng trong ngày 13/5, Tiếp tục chương trình, Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Quốc Khánh, cùng các ứng cử viên ĐBQH, ứng cử đại biểu HĐND tỉnh đã có buổi tiếp xúc cử tri vùng thượng Can Lộc.

Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Quốc Khánh – ứng cử viên đại biểu Quốc hội, Khóa XIV tại buổi tiếp xúc cử tri vùng thượng Can Lộc.

Tại buổi tiếp xúc, các ứng cử viên đã trình bày chương trình hành động nếu được cử tri tín nhiệm bầu làm đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND tỉnh Nhiệm kỳ 2016 2021.

Chương trình hành động của các ứng cử viên khẳng định: thường xuyên tiếp xúc và lắng nghe ý kiến của cử tri, dành nhiều thời gian đi thực tế, tìm hiểu tâm tư, nguyện vọng của nhân dân, đưa tiếng nói của nhân dân đến Quốc hội và HĐND tỉnh. Nếu trúng cử, các đại biểu hứa sẽ luôn nỗ lực hết mình, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó.

Sau khi nghe các ứng cử viên trình bày dự kiến chương trình hành động nếu được tín nhiệm bầu làm đại biểu QH khóa XIV, hầu hết cử tri  vùng thượng Can Lộc đánh giá cao chương trình hành động, tiêu chuẩn, chất lượng các ứng cử viên; tin tưởng, kỳ vọng vào chương trình hành động của đại biểu.

Cử tri Can Lộc tin tưởng vào chương trình hành động của các ứng cử viên và có ý kiến xung quang những vấn đề mà người dân quan tâm.

Cử tri cũng bày tỏ tâm tư, nguyện vọng như: Đại biểu nên dành nhiều thời gian tiếp xúc với cử tri; quan tâm nông nghiệp, nông dân, nông thôn. Mặc dù thời gian qua, các cấp đã có nhiều chính sách khuyến khích, hỗ trợ tam nông, tuy nhiên vẫn chưa đáp ứng nhu cầu, nguyện vọng của nhân dân. Cử tri vùng thượng Can Lộc mong muốn có nhiều hơn nữa các chính sách hỗ trợ người dân phát triển kinh tế vườn, đồi; hỗ trợ các địa phương còn khó khăn trong xây dựng NTM…

Thay mặt các ứng cử viên ĐBQH, HĐND tỉnh Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Quốc Khánh cảm ơn, tiếp thu những ý kiến, tâm tư nguyện vọng cử tri. Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Quốc Khánh chia sẻ với cử tri những khó khăn về hạ tầng phát triển sản xuất đối với các địa phương vùng thượng Can Lộc chưa đảm bảo phát huy hết tiềm năng, thế mạnh của vùng.

Với cương vị Chủ tịch UBND tỉnh, ông Đặng Quốc Khánh hứa sẽ tiếp tục quan tâm, chỉ đạo, kêu gọi các kênh đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng đối với những địa bàn còn khó khăn.

* Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Quốc Vinh và các ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh cũng đã có cuộc tiếp xúc với cử tri 7 xã vùng I huyện Hương Sơn trong ngày 13/5.

Trình bày chương trình hành động của mình, các ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh đều bày tỏ quyết tâm đem hết sức lực, trí tuệ thực hiện tốt nhiệm vụ, quyền hạn của người đại biểu nhân dân, thường xuyên rèn luyện, nâng cao trình độ về mọi mặt, về kỹ năng hoạt động của đại biểu.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Quốc Vinh tại buổi tiếp xúc cử tri Hương Sơn.

Các ứng cử viên khẳng định, trên cương vị, lĩnh vực công tác của mình sẽ có những hành động, việc làm cụ thể, chuyển tải những tâm tư, nguyện vọng của cử tri đến với HĐND tỉnh góp phần vào sự phát triển của Hà Tĩnh nói chung, Hương Sơn nói riêng.

Cử tri Hương Sơn đồng tình, ủng hộ, tin tưởng và đánh giá cao chương trình hành động của các ứng cử viên, đồng thời mong muốn các ứng cử viên khi trở thành đại biểu cần quan tâm hỗ trợ Hương Sơn xây dựng nhà máy rác thải; vấn đề an toàn vệ sinh thực phẩm, nguồn gốc xuất xứ hàng hóa, thuốc bảo vệ thực vật; ưu tiên dành thời gian nhiều hơn tiếp xúc cử tri để nắm bắt tâm tư nguyện vọng cử tri; chú trọng lĩnh vực nông nghiệp – nông thôn; có chính sách đặc thù đối với vùng thấp trũng của huyện để tạo điều kiện phát triển KT-XH; lựa chọn các địa phương khó khăn, nơi có bức xúc để tiếp xúc, nắm bắt, xử lý kịp thời các vấn đề liên quan; quan tâm hơn chính sách hỗ trợ NTM; xây dựng cơ chế giám sát chặt chẽ về việc xả thải ra môi trường của các dự án, khu chăn nuôi tập trung; quan tâm hỗ trợ xây dựng trụ sở làm việc của các xã khó khăn; đầu tư bê tông hóa 3 km đường đê qua đoạn qua xã Sơn Châu nhằm tạo điều kiện đi lại cho nhân dân 7 xã vùng I…

Các ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021 đã cảm ơn và tiếp thu các ý kiến đóng góp của cử tri, đồng thời hứa nếu trúng cử sẽ đem hết sức mình làm tốt nhiệm vụ của người đại biểu của dân cử, dành nhiều thời gian xuống cơ sở nắm bắt tình hình đời sống, tâm tư, nguyện vọng của người dân để kịp thời phản ánh tới HĐND tỉnh và các cơ quan chức năng có thẩm quyền giải quyết kịp thời những vấn đề mà cử tri quan tâm.

Nhóm Phóng viên

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP