Formosa xả thải

Triển khai tuyên truyền và tổ chức các điểm bán hải sản an toàn

Ủy ban nhân dân tỉnh vừa có văn bản 1912/UBND-CN1 ngày 10/5/2016 về việc tuyên truyền và tổ chức các điểm bán hải sản an toàn. Theo đó, để đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng về các sản phẩm hải sản được kiểm định chất lượng, có chứng nhận về nguồn đánh bắt, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, Ủy ban nhân dân tỉnh giao các sở, ban, ngành, đoàn thể các cấp tăng cường công tác tuyên truyền đến cán bộ, công chức, người dân và doanh nghiệp biết và tiếp tục sử dụng hải sản đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm được cơ quan chức năng kiểm tra, chứng nhận.

hatinh24h

Cảng cá Thạch Kim tấp nập mua bán hải sản

Ủy ban nhân dân tỉnh cũng giao Sở Công thương chủ trì phối hợp các cơ quan liên quan hướng dẫn, lựa chọn, tổ chức các điểm bán hải sản an toàn tại các chợ, siêu thị hay cửa hàng tiện ích trên địa bàn và thông báo rộng rãi để người dân biết. Trước mắt mỗi huyện, thị khảo sát, lựa chọn, tổ chức 01 – 02 điểm bán hải sản an toàn tại chợ trung tâm, riêng thành phố Hà Tĩnh từ 03 – 05 điểm bán. Thiết kế, cung cấp bảng hiệu, băng rôn cho các điểm bán hải sản an toàn được lựa chọn, kiểm  nghiệm và công nhận.

Đồng thời giao các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức kiểm tra, giám sát việc niêm yết giá, nguồn gốc chất lượng sản phẩm hải sản tại các điểm bán, tăng cường công tác kiểm soát chặt chẽ nguồn gốc hải sản cũng như nguồn gốc thực phẩm từ nơi khác chuyển đến. Sở NN &PTNT kiểm tra, cấp giấy chứng nhận sản phẩm hải sản khai thác từ vùng an toàn cho các tổ chức, cá nhân thu mua hải sản. Tiến hành lựa chọn đơn vị đầu mối đảm bảo điều kiện thu mua, tạm trữ và cung cấp hải sản đánh bắt ở vùng an toàn. Phối hợp với Sở Y tế cung cấp giấy chứng nhận sản phẩm hải sản đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm.

Đối với các cá nhân, tổ chức thu mua, tiêu thụ, cung ứng hải sản đảm bảo an toàn phải thực hiện niêm yết, thông tin công khai cho người tiêu dùng về tên, nguồn gốc xuất xứ, các giấy tờ chứng nhận của cơ quan chuyên môn, niêm yết giá và bán theo giá niêm yết cho từng loại hải sản theo quy định.

Việc tổ chức các điểm bán hải sản đảm bảo an toàn phải được tuyên truyền thường xuyên, rộng rãi trên tất cả các phương tiện thông tin đại chúng để người dân biết và tham gia mua bán, tiêu dùng.

Thùy Mỹ

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP