Kinh tế

TP Hà Tĩnh: Tập trung phát triển thương mại dịch vụ

Thành phố Hà Tĩnh vừa sơ kết 3 năm thực hiện Kết luận 56 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa IX và kết quả triển khai thực hiện Nghị quyết 122 ngày 30/7/2010 của HĐND tỉnh về phát triển kinh tế tập thể.

hatinh
Lãnh đạo TP Hà Tĩnh trao tặng phần thưởng cho các tập thể và cá nhân

Trên địa bàn thành phố Hà Tĩnh hiện có 40 HTX và 20 Tổ hợp tác. Sau khi có Kết luận số 56  ngày 21/2/2013 của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể; Nghị quyết 122 của HĐND tỉnh về phê duyệt Đề án phát triển kinh tế tập thể giai đoạn 2010-2015, thành phố Hà Tĩnh đã tổ chức kiện toàn Ban chỉ đạo kinh tế tập thể, ban hành cơ chế chính sách hỗ trợ kinh phí cho các HTX thành lập mới và HTX Nông nghiệp chuyển đổi…

Đến nay, các HTX và Tổ hợp tác đã có nhiều đổi mới và hoạt động hiệu quả, thu hút nhiều thành viên tham gia, công tác tổ chức, quản lý chặt chẽ hơn, quy mô, doanh thu ngày càng tăng lên… góp phần quan trọng trong phát triển kinh tế xã hội của thành phố, tạo công ăn việc làm cho hàng ngàn lao động trên địa bàn.

                                                          Thúy Hằng

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP