Trong nước

Thủ tướng chỉ đạo không mua xe công, cắt giảm hội họp

Ảnh minh họa từ Dân trí

khong mua xe cong, thu tuong chi dao
Thủ tướng chỉ đạo không mua xe công, cắt giảm tối đa các khoản phí hội nghị, hội thảo, các hoạt động phô trương, lãng phí không cần thiết và công khai, các khoản chi từ ngân sách nhà nước trong năm 2015.
Ngày 3.1.2015, Chính phủ ban hành Nghị quyết 01 về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện Kế hoạch Phát triển kinh tế – xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2015.
Để thực hiên mục tiêu tổng quát của Kế hoạch Phát triển kinh tế – xã hội năm 2015 đã được Quốc hội thông qua, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng giao cho Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan, địa phương điều hành, quản lý chi ngân sách Nhà nước chặt chẽ theo đúng dự toán được giao.
Đặc biệt, Thủ tướng chỉ đạo không ban hành các chính sách, chế độ mới làm tăng chi ngân sách Nhà nước khi chưa có nguồn bảo đảm. Rà soát, sắp xếp các nhiệm vụ chi, hạn chế tối đa xử lý bổ sung ngoài dự toán.
Chính phủ cũng yêu cầu Bộ Tài chính hướng dẫn các bộ, cơ quan, địa phương thực hiện tiết kiệm triệt để các khoản chi thường xuyên, chi cho bộ máy quản lý Nhà nước, đơn vị sự nghiệp công.
Cắt giảm tối đa và công khai các khoản chi khánh tiết, hội nghị, hội thảo, lễ hội, động thổ, khởi công, khánh thành công trình và đi công tác nước ngoài từ ngân sách nhà nước; định kỳ hằng quý, báo cáo Bộ Tài chính để tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.
Các bộ, cơ quan và địa phương phải cắt giảm tối đa các khoản kinh phí hội nghị, hội thảo, các hoạt động phô trương, lãng phí không cần thiết. Tổ chức hội nghị, hội thảo trực tuyến, trừ các cuộc họp đặc biệt trong lĩnh vực quốc phòng, an ninh.
Tổ chức Đại hội Đảng các cấp, các ngày lễ lớn bảo đảm chặt chẽ, tiết kiệm, hiệu quả. Không đề xuất cấp có thẩm quyền ban hành các chính sách, chế độ mới hoặc tăng định mức chi dẫn đến tăng chi ngân sách nhà nước; Chính phủ sẽ không xem xét, xử lý các đề xuất này.
Thủ tướng yêu cầu trong năm 2015 các cơ quan Nhà nướckhông mua xe công trừ xe chuyên dụng theo quy định của pháp luật, xe ô tô phục vụ công tác chung của cơ quan; đơn vị mới thành lập mà không có xe để điều chuyển, xe ô tô bị hư hỏng do nguyên nhân bất khả kháng dẫn đến không còn xe phục vụ công tác và xe cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài đã đến hạn thay thế theo quy định.
Chính phủ cũng yêu cầu không ứng trước dự toán ngân sách Nhà nước năm sau. Đối với các trường hợp đặc biệt như thiên tai, bão, lũ, dịch bệnh, nhiệm vụ cấp thiết về quốc phòng, an ninh, nhiệm vụ quan trọng, cấp bách… phải trình Thủ tướng Chính phủ báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, quyết định.
Thủ tướng giao cho Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan, địa phương tập trung vốn đầu tư cho các công trình quan trọng, cấp bách có khả năng hoàn thành trong năm 2015 để sớm đưa vào sử dụng, phát huy hiệu quả. Kịp thời tháo gỡ vướng mắc trong quy trình, thủ tục để đẩy nhanh tiến độ giải ngân nguồn vốn đầu tư phát triển. Bảo đảm vốn đối ứng cho các dự án ODA.
Duyên Duyên

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP