Giáo dục - Đào tạo

Thông tin xét tuyển của 440 trường ĐH,CĐ trong cả nước năm 2016

Chiều ngày 28/3, Bộ GD-ĐT đã công bố toàn cảnh tuyển sinh của 440 trường ĐH, CĐ trong cả nước năm 2016. Đây là những thông tin quan trọng để thí cân nhắc phương án lựa chọn trường cho phù hợp.

Đó là những thông tin chi tiết về chuyên ngành đào tạo, chỉ tiêu theo từng ngành/ chuyên ngành, đề án tuyển sinh riêng, các chương trình đào tạo liên kết với nước ngoài để thí sinh tìm hiểu.

Lãnh đạo Bộ GD-ĐT cho biết, thông tin tuyển sinh này được tổng hợp trên cơ sở báo cáo do các trường cung cấp, chịu trách nhiệm và được thường xuyên cập nhật, bổ sung sau khi các nhà trường hoàn thiện việc xác định chỉ tiêu theo quy định hiện hành.

– Thông tin xét tuyển của các trường Cao đẳng đóng trên địa bàn từ các tỉnh Thừa Thiên Huế trở vào xem Tại Đây

– Thông tin xét tuyển của các trường ĐH, Học viện, trường ĐH đóng trên địa bàn từ các tỉnh Thừa Thiên Huế trở vào xem Tại Đây

– Thông tin xét tuyển của các trường Cao đẳng đóng trên địa bàn từ các tỉnh Quảng trị trở ra xem Tại Đây

– Thông tin xét tuyển của các trường ĐH, Học viện, trường ĐH đóng trên địa bàn từ các tỉnh Quảng trị trở ra xem Tại Đây

 Thí sinh cần tìm hiểu kỹ thông tin xét tuyển của các trường để chọn cho phù hợp với năng lực bản thân tránh hối tiếc về sau

Thí sinh cần tìm hiểu kỹ thông tin xét tuyển của các trường để chọn cho phù hợp với năng lực bản thân tránh hối tiếc về sau

Nguyên tắc xét tuyển ĐH,CĐ 2016 như sau:

Xét tuyển đợt I: Mỗi thí sinh được đăng ký tối đa 2 trường, mỗi trường thí sinh được đăng ký tối đa 2 ngành xếp theo thứ tự ưu tiên từ 1 đến 2; Thí sinh không được thay đổi nguyện vọng trong đợt xét tuyển.

Xét tuyển các đợt bổ sung: Mỗi đợt thí sinh được đăng ký tối đa vào 3 trường và trong mỗi trường được đăng ký tối đa 2 ngành xếp theo thứ tự ưu tiên từ 1 đến 2; Thí sinh không được thay đổi nguyện vọng trong từng đợt xét tuyển.

Đăng ký xét tuyển vào các trường tuyển sinh theo nhóm (gọi chung là nhóm trường):Thí sinh có thể sử dụng số ngành tối đa được phép của từng đợt xét tuyển (4 ngành trong đợt I và 6 ngành trong các đợt xét tuyển bổ sung) để đăng ký xét tuyển vào nhiều trường trong nhóm và sắp xếp các ngành đã đăng ký theo thứ tự ưu tiên. (Ví dụ trong đợt I, thí sinh có thể đăng ký xét tuyển vào 4 trường khác nhau trong nhóm nếu mỗi trường đăng ký 1 ngành hoặc đăng ký vào 3 trường khác nhau trong nhóm nếu đăng ký 2 ngành vào 1 trường và 2 ngành còn lại đăng ký vào 2 trường).

Thí sinh đã đăng ký xét tuyển vào 2 trường trở lên trong nhóm ở đợt I hoặc 3 trường trở lên trong nhóm ở đợt xét tuyển bổ sung thì không được đăng ký xét tuyển vào các trường ngoài nhóm.

Hồng Hạnh

  Từ khóa: trường ĐH , , Xét tuyển , thông tin

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP