Trong nước

Tăng cường giám sát chất lượng các công trình xây dựng

 

Đoàn đại biểu HĐND tỉnh bầu tại Can Lộc do Chủ tịch UBMTTQ tỉnh Từ Văn Diện làm trưởng đoàn đã có buổi tiếp cúc cử tri tại huyện Can Lộc.

Đoàn đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri tại huyện Can Lộc

Sau khi nghe đại diện đoàn đại biểu HĐND tỉnh báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH, QP-AN của tỉnh thời gian qua; thông báo dự kiến chương trình, nội dung kỳ họp thứ 14 HĐND tỉnh khóa XVI, cử tri huyện Can Lộc đã phát biểu bày tỏ sự vui mừng phấn khởi trước những kết quả mà tỉnh đã đạt được trong thời gian qua.

Cử tri Can Lộc đã phản ánh về những bất cập trong công tác quản lý nhà nước về vệ sinh môi trường, tài nguyên đất đai… việc cấp sỏ đỏ cho nhân dân còn chậm; một số công trình giao thông, thủy lợi, nhà sinh hoạt cộng đồng đã xuống cấp nhưng chưa được sửa chữa kịp thời.

Cử tri đề nghị các ngành chức năng tăng cường công tác giám sát, thanh tra, quản lý chặt chẽ chất lượng các công trình xây dựng; sớm có giải pháp giải quyết các chế độ chính sách còn tồn đọng cho người có công với cách mạng; đẩy mạnh công tác phòng, chống tham nhũng…

Các ý kiến, kiến nghị của cử tri đã được đại diện UBND huyện trả lời theo thẩm quyền. Một số kiến nghị còn lại được đoàn đại biểu HĐND tỉnh tiếp thu, tổng hợp để phản ánh với với Thường trực HĐND tỉnh và các cơ quan chức năng có thẩm quyền xem xét, giải quyết.

Quỳnh Nga/ HTTV

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP