TX Hồng Lĩnh

Tạm đình chỉ hoạt động cơ sở bán hàng đa cấp Hoàng Giang Phúc Hồng Lĩnh

Chiều ngày 12/8/2015, đoàn kiểm tra liên ngành thị xã Hồng Lĩnh đã tiến hành kiểm tra chủ hộ kinh doanh Bà: Trần Thị Hồng Minh tại địa chỉ số 96, đường Nguyễn Ái Quốc, phường Bắc Hồng, thị xã Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh (biển hiệu: Cơ sở Hoàng Giang Phúc). Qua kiểm tra, Đoàn đã lập biên bản tạm đình chỉ hoạt động cơ sở này.

Cơ sở tự tháo dỡ biển hiệu

Các mặt hàng kinh doanh tại cơ sở

Trước đó ngày 01 tháng 7 năm 2015 công ty TNHH Thiên Ngọc Minh Uy đã có Công văn số 0107/CV2015 thông báo sẽ không hoạt động bán hàng đa cấp tại hộ kinh doanh Trần Thị Hồng Minh có địa chỉ số 96, đường Nguyễn Ái Quốc, phường Bắc Hồng, thị xã Hồng Lĩnh. Tuy nhiên tại thời điểm kiểm tra thì chủ hộ Trần Thị Hồng Minh vẫn còn có dấu hiệu hoạt động liên quan đến bán hàng đa cấp nên Đoàn đã tiến hành lập biên bản tạm đình chỉ mọi hoạt động liên quan đến việc kinh doanh bán hàng đa cấp đến khi nào có xác nhận bằng văn bản của Sở Công thương Hà Tĩnh về việc tiếp nhận hồ sơ thông báo của công ty TNHH Thiên Ngọc Minh Uy về tổ chức địa điểm bán hàng đa cấp thì mới được tiếp tục kinh doanh. Đồng thời, yêu cầu chủ hộ tự tháo dỡ biển hiệu Cơ sở Hoàng Giang Phúc Hồng Lĩnh và giao UBND phường Bắc Hồng theo dõi, giám sát; nếu cơ sở tiếp tục hoạt động khi chưa có đầy đủ các thủ tục pháp lý thì xử lý theo quy định của pháp luật./.

Sỹ Tuấn/ Hồng Lĩnh

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP