Vinasun kêu thiệt hại vì Uber, Grabtaxi

Đại hội cổ đông thường niên 2016 của Công ty cổ phần Ánh Dương Việt Nam (Vinasun, Mã CK: VNS) một lần nữa nóng lên khi hầu hết cổ đông đưa ra câu hỏi liên quan tới hoạt động kinh doanh của Uber và Grabtaxi tại Việt Nam. Trong đó, có cổ đông cho rằng, Vinasun nên đối mặt và đưa ra chiến lược kinh doanh hiệu quả hơn khi các đơn vị trên đã hoặc có thể được Chính phủ chấp nhận cho hoạt động.

TOP