Người dân sắp được vào theo dõi Quốc hội họp?

Chủ nhiệm Ủy ban Thanh thiếu niên nhi đồng của Quốc hội Đào Trọng Thi cho biết, ông ủng hộ việc để cử tri vào chứng kiến các buổi họp Quốc hội và thực tế, Quốc hội cũng đang hướng đến điều đó.

TOP