Mùa mưa bão, da diết nhớ lũy tre làng

Lại một mùa mưa bão dữ dội tàn phá làng quê, để lại bao cảnh tiêu điều đổ nát. Lòng bồi hồi nhớ quê, nhớ da diết lũy tre làng kiên trung bất khuất...

Câu chuyện tình nghĩa ở Hương Sơn

Những ngày này đến huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh) đều nghe người dân truyền tai nhau kể về những câu chuyện giúp dân của cán bộ, chiến sĩ Ban CHQS huyện Hương Sơn.

TOP