Hà Tĩnh: 60% diện tích lúa hè thu chưa được gieo cấy

Ngày 15/6 là thời hạn chót của việc gieo cấy vụ hè thu (theo lịch của tỉnh). Tuy nhiên, toàn tỉnh mới chỉ thực hiện được 16.600 trong tổng số 42.100 ha, đạt gần 40% kế hoạch. Với sự chậm trễ này, nếu không có biện pháp chỉ đạo quyết liệt thì rất có thể những tính toán về thời vụ để né tránh thiên tai bão lũ sẽ bị đổ bể.

Đức Thọ: Năng suất lúa hè thu bình quân đạt 52 tạ/ha

Năm nay gia đình anh Nguyễn Văn Tâm, xã Đức Lâm sản xuất hơn 1 ha lúa với hai giống chủ yếu là Thiên ưu 8 và nếp. Đầu vụ hạn hán kéo dài, cứ tưởng vụ hè thu này mất mùa nhưng nhờ kịp thời khắc phục nên toàn bộ diện tích đều cho năng suất khá cao. Hiện nay, tranh thủ thời tiết thuận lợi gia đình anh đang tập trung thu hoạch. Anh Tâm cho biết năng suất ước đạt trên 52 tạ/ha

Hồng Lĩnh: Chuột gây hại trên 99 ha lúa hè thu

Để thực hiện tốt công tác diệt chuột bảo vệ sản xuất vụ hè thu, ngay từ đầu vụ mặc dù UBND thị xã đã chỉ đạo các đơn vị cần tập trung các nguồn lực, thực hiện đồng bộ các biện pháp diệt chuột ngay từ đầu vụ sản xuất, đồng thời huy động các nguồn lực tập trung diệt chuột trước lúc Lúa làm đòng.

Thị xã Hồng Lĩnh: Hơn 300 ha lúa hè thu bị sâu bệnh phá hại

Do thời tiết diễn biến phức tạp nên từ đầu vụ đến nay, lúa Hè thu ở thị xã Hồng Lĩnh đã chịu ảnh hưởng của 2 lứa sâu cuốn lá nhỏ, trong đó đợt 1 diện tích bị nhiễm toàn thị xã Hồng Lĩnh là 210 ha, trong đó 50 ha nhiễm nặng, đợt 2 diện tích bị nhiễm là 300 ha, nhiễm nặng là 100 ha.

Cẩm Xuyên: Tập trung chăm sóc lúa hè thu

Nhờ chủ động nguồn giống, phân bón và cơ giới hóa 80% diện tích sản xuất, đến thời điểm này các trà lúa Cẩm Xuyên đã được gieo cấy xong, sinh trưởng và phát triển tốt.

TOP