Hà Tĩnh: Vinh danh hơn 80 dự án khoa học, kỹ thuật cho học sinh trung học

Cuộc thi diễn ra trong ba ngày (12 – 14/1). Tham gia cuộc thi có 141 dự án, tăng 28 dự án so với năm trước. Trong đó có: 29 dự án về lĩnh vực Khoa học Xã hội – Hành vi, 8 dự án về lĩnh vực Máy tính, 88 dự án về lĩnh vực Kỹ thuật điện – cơ khí và 17 dự án về lĩnh vực Sinh học – Môi trường.

Nghi Xuân: tổ chức cuộc thi sáng tạo KHKT cho học sinh Trung Học

Huyện Nghi Xuân vừa tổ chức cuộc thi sáng tạo khoa học kỹ thuật lần thứ 4 năm 2015. Tham dự cuộc thi lần này có 11/11 trường THCS trên địa bàn với 13 sản phẩm gồm các giải pháp trên các lĩnh vực kỹ thuật điện cơ, kỹ thuật điện tự động, môi trường, cơ học ứng dụng.

TOP