Chủ vườn chém tử vong thanh niên trộm bưởi

Nhiều lần mất trộm bươi nên chủ vườn tại vùng quê của tỉnh Quảng Ngãi bức xúc, cầm rựa phục sẵn gần đó chém làm một thanh niên bị thương nặng dẫn đến tử vong.

TOP