TP HCM tính chuyện thu thuế bán hàng trên Facebook

Có khoảng 80.000 website, trong đó một phần hai đang hoạt động ổn định nhưng việc thu thuế của TP HCM trong lĩnh vực này rất kém, đặc biệt là hoạt động bán hàng qua Facebook.

Liên minh Tiêu dùng VN bán hàng không phép tại Hà Tĩnh

Ngày 10/11, Đội Quản lý thị trường số 5, Chi cục quản lý thị trường Hà Tĩnh đã tiến hành kiểm tra, bắt giữ một khối lượng hàng hóa thực phẩm chức năng tại Văn phòng liên minh tiêu dùng huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh).

TOP