Trong nước

Văn phòng UBND: Phát huy vai trò tham mưu phục vụ công tác lãnh đạo, chỉ đạo của tỉnh

Chiều 29/12, Văn phòng UBND tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết công tác Đảng, chuyên môn, đoàn thể năm 2015 và triển khai nhiệm vụ năm 2016. Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Đình Sơn; các Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng đại diện Đảng uỷ khối các cơ quan tỉnh dự hội nghị.

Năm 2015, Văn phòng UBND tỉnh đã thực hiện tốt công tác tham mưu cho UBND tỉnh ban hành, đôn đốc, chỉ đạo các Sở, ban, ngành, địa phương triển khai nhiệm vụ kế hoạch phát triển KT-XH.

Văn phòng cũng thực hiện tốt công tác tiếp nhận, tham mưu xử lí kịp thời các văn bản đến và đi, phục vụ công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh; kịp thời tham mưu UBND tỉnh ban hành các văn bản chỉ đạo công tác GPMB, tái định cư, đẩy nhanh tiến độ các dự án lớn và chương trình xây dựng NTM của tỉnh; triển khai nghiêm túc công tác cải cách hành chính, trong đó đã đổi mới phương pháp điều hành bằng văn bản một cách chuyên nghiệp; giảm 24% thủ tục hồ sơ không chính thức góp phần nâng cao chỉ số cạnh tranh cấp tỉnh, tăng năng suất lao động, tăng trưởng kinh tế. Chuẩn bị tốt điều kiện để lãnh đạo tỉnh tiếp công dân; chỉ đạo, triển khai hiệu quả phần mềm quản lí văn bản và hồ sơ công việc; tham mưu, phối hợp tổ chức tốt các ngày lễ lớn…

Công tác giáo dục chính trị tư tưởng; công tác tổ chức, cán bộ, đảng viên, bảo vệ chính trị nội bộ; công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng; công tác văn phòng, nội chính, dân vận và hoạt động của các đoàn thể quần chúng được quan tâm và đạt nhiều kết quả.

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Đình Sơn

Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh biểu dương những kết quả công tác mà Văn phòng UBND tỉnh đạt được trong thời gian qua và chỉ rõ những hạn chế: Công tác tham mưu, giúp việc cho lãnh đạo UBND tỉnh có lúc còn bị động, lúng túng; việc kiểm tra, đôn đốc các cấp, ngành triển khai thực hiện chương trình công tác và việc thực hiện kết quả các thông báo, ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh còn hạn chế. Việc áp dụng công nghệ thông tin vào quản lí, điều hành chưa ngang tầm.

Thời gian tới, Văn phòng UBND tỉnh cần cụ thể hóa chi tiết các Nghị quyết của HĐND, Nghị quyết đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII thành chương trình hành động. Nâng cao trách nhiệm, nhận thức cho cán bộ, đảng viên, công chức viên chức thực hiện đồng đều hiệu quả, chất lượng công việc. Tiếp tục cải cách hành chính mạnh mẽ để bộ máy vận hành thông suốt, kịp thời, hiệu quả vì lợi ích của doanh nghiệp và nhân dân. Nắm bắt thông tin, dư luận nhất là những khó khăn, vướng mắc ở cơ sở, doanh nghiệp kịp thời phản ánh, tham mưu cho lãnh đạo UBND tỉnh giải quyết, xử lý nghiêm túc, kịp thời. Thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính, nêu gương trách nhiệm người đứng đầu.

Lãnh đạo tỉnh trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho các cá nhân

Về công tác xây dựng Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo của tổ chức đảng, tăng cường đấu tranh phê và tự phê; xây dựng các nội dung sinh hoạt chuyên đề tăng cường thi đua trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức.

Nhân dịp này 5 cá nhân được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen; 4 tập thể và 9 cá nhân được UBND tỉnh tặng Bằng khen.

Đại diện lãnh đạo Đảng, chuyên môn, đoàn thể của Văn phòng UBND tỉnh ký giao ước thi đua năm 2016

Đại diện Đảng uỷ Khối cơ quan tỉnh và lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh đã tặng huy hiệu 35 và 45 năm tuổi Đảng cho 2 đảng viên; tặng hoa cho các đồng chí thôi giữ chức Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh và Phó chánh Văn phòng UBND tỉnh; tiến hành ký kết giao ước thi đua năm 2016.

Trường Biên/HTTV

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP