Xuất bản Kỷ yếu “70 năm lực lượng Tham mưu Công an tỉnh Hà Tĩnh” (18/4/1946-18/4/2016)

Nhân dịp kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống lực lượng Tham mưu Công an nhân dân (18/4/1946-18/4/2016), để ôn lại truyền thống của các thế hệ làm công tác Tham mưu Công an Hà Tĩnh qua các thời kỳ cách mạng, dưới sự chỉ đạo của Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh, Phòng Tham mưu đã hoàn thành cuốn Kỷ yếu “70 năm lực lượng Tham mưu Công an tỉnh Hà Tĩnh” (18/4/1946-18/4/2016).

Bộ Ngoại giao có tới 8 Thứ trưởng: Nhiều cán bộ sắp nghỉ hưu

Bộ trưởng – Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Nguyễn Văn Nên khẳng định, Chính phủ thực hiện rất nghiêm quy định về số lượng cấp phó của các bộ ngành. Việc Bộ Ngoại giao có 8 Thứ trưởng là vì nhiều vị trí cán bộ chuẩn bị nghỉ hưu…

Tham mưu, chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ quân sự – quốc phòng địa phương

Trong quý I, Đảng ủy Quân sự tỉnh đã thực hiện tốt chức năng tham mưu, chủ động phối hợp, hiệp đồng chỉ đạo, tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ quốc phòng, công tác quân sự địa phương; lãnh đạo cơ quan quân sự các cấp và bộ đội địa phương thực hiện tốt nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, tham gia xây dựng cơ sở chính trị địa phương và các nhiệm vụ được giao; tổ chức ra quân huấn luyện trang nghiêm, trọng thể; riển khai nhiệm vụ huấn luyện, diễn tập khu vực phòng thủ cho 2 huyện Nghi Xuân, Đức Thọ; diễn tập phòng chống bão lụt cho huyện Cẩm Xuyên, đồng thời làm tốt công tác giao quân đợt 1 năm 2014.

TOP