Trong nước

Kiện toàn tổ chức bộ máy Thanh tra Công an các cấp

Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành yêu cầu lực lượng Thanh tra Công an nhân dân nghiên cứu, đề xuất kiện toàn tổ chức bộ máy Thanh tra Công an các cấp bảo đảm phù hợp với mô hình tổ chức mới của Bộ Công an. Đặc biệt, đề cao trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu cấp ủy, thủ trưởng đơn vị, của mỗi cán bộ thanh tra…

Thượng tướng Nguyễn Văn Thành phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Ngày 12/7, tại Hà Nội, Thanh tra Bộ Công an tổ chức Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2019.

Dự và phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Thượng tướng Nguyễn Văn Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an, thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành biểu dương, ghi nhận, đánh giá cao và chúc mừng những thành tích đã đạt được của tập thể lãnh đạo và cán bộ, chiến sĩ Thanh tra Bộ Công an trong 6 tháng đầu năm 2019.

Về một số nhiệm vụ trọng tâm cần thực hiện trong thời gian tới, Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành yêu cầu, từng bộ phận, từng cá nhân được giao nhiệm vụ phải nhận thức được vai trò, nhiệm vụ thanh tra trong bối cảnh, tình hình hiện nay. Chủ động rà soát lại nhiệm vụ công tác thanh tra cả năm; từ đó, đánh giá những việc đã hoàn thành và chưa hoàn thành nhằm đưa ra những giải pháp cụ thể để triển khai thực hiện có hiệu quả.

Chuẩn bị tốt lực lượng để triển khai có hiệu quả các cuộc thanh tra, kiểm tra; kịp thời phát hiện, kiến nghị xử lý nghiêm đối với các hành vi sai phạm, theo phương châm không có trường hợp ngoại lệ, không có vùng cấm.

Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, tập trung vào các chuyên đề, lĩnh vực dễ dẫn đến sai phạm; tiến hành các cuộc thanh tra đúng quy định của pháp luật, kết luận thanh tra phải cụ thể hoá được trách nhiệm của đơn vị, cá nhân vi phạm. Làm tốt công tác theo dõi, đôn đốc và kiểm tra việc thực hiện kết luận thanh tra, đảm bảo kết luận, kiến nghị được xử lý và giải quyết dứt điểm.

Bên cạnh đó, tập trung xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng Thanh tra Công an nhân dân thực sự trong sạch, vững mạnh; cán bộ thanh tra phải là những người có bản lĩnh vững vàng, liêm chính, trong sạch, thực sự gương mẫu và có trình độ chuyên môn nghiệp vụ tốt.

Nghiên cứu, đề xuất kiện toàn tổ chức bộ máy Thanh tra Công an các cấp bảo đảm phù hợp với mô hình tổ chức mới của Bộ Công an. Đặc biệt, đề cao trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu cấp ủy, thủ trưởng đơn vị, của mỗi cán bộ thanh tra…

Được biết, trong 6 tháng đầu năm 2019, Thanh tra Bộ Công an đã chủ động phân tích, đánh giá, dự báo tình hình để tham mưu với Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, tập trung thanh tra, kiểm tra vào những lĩnh vực dễ phát sinh tham nhũng, dễ sai phạm, nơi có nhiều đơn thư, dư luận phản ánh về tham nhũng, tiêu cực, vi phạm.

Lực lượng Thanh tra Công an nhân dân đã tổ chức thực hiện có hiệu quả 136 cuộc thanh tra chính và thanh tra chuyên ngành đối với 806 đối tượng thanh tra. Đến nay, toàn lực lượng đã kết thúc, ban hành 52 kết luận thanh tra, đưa ra 209 lượt kiến nghị. Riêng Thanh tra Bộ Công an đã tiến hành 8 cuộc thanh tra hành chính, 5 cuộc thanh tra chuyên ngành… qua đó, góp phần chấn chỉnh, nâng cao chất lượng, hiệu quả lĩnh vực công tác thanh tra.

Đồng thời, chủ động thực hiện tốt công tác quản lý, giải quyết khiếu nại, tố cáo, hướng dẫn Công an các đơn vị nâng cao hiệu quả công tác tiếp công dân, đảm bảo đúng pháp luật; giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền đạt tỷ lệ cao (đạt 96,93%). Qua đó, kịp thời phát hiện những tồn tại, thiếu sót; kiến nghị xử lý kỷ luật 72 trường hợp, minh oan cho 114 tập thể, 213 cá nhân…

Bên cạnh đó, lực lượng Thanh tra Công an nhân dân cũng thực hiện tốt chức năng giám sát, thẩm định, xử lý thanh tra; tham mưu, làm tốt vai trò Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, lãng phí của Bộ./.

Nguồn tin: Báo Chính Phủ

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP