Quốc hội khóa XIV

Khai mạc kỳ họp thứ 3 HĐND thành phố Hà Tĩnh khóa XX

Sáng nay, 26/12/2016, HĐND thành phố Hà Tĩnh đã khai mạc kỳ họp thứ ba, HĐND thành phố khóa XX, nhằm đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội – quốc phòng, an ninh năm 2016, triển khai nhiệm vụ năm 2017.

Dự và chỉ đạo kỳ họp có các đồng chí đại diện trong Đoàn đại biểu Quốc hội Hà Tĩnh, các đại biểu HĐND tỉnh bầu trên địa bàn thành phố; đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh- UVBTV Tỉnh uỷ, Bí thư Thành uỷ Hà Tĩnh; đồng chí Đậu Thị Thủy- Phó Bí thư Thường trực Thành ủy; đồng chí Hà Văn Trọng –  Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Thành Ủy, Chủ tịch UBND thành phố Hà Tĩnh; đồng chí Nguyễn Văn Quý – UV BTV Thành Ủy, Chủ tịch HĐND thành phố.

Năm 2016 là năm đầu tiên thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, năm diễn ra cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021, năm thành phố tiếp tục thực hiện chủ đề “Chính quyền trách nhiệm kỷ cương, Công dân văn minh , thân thiện” và tập trung triển khai xây dựng thành phố Hà Tĩnh đạt đô thị loại II.  Trong bối cảnh gặp nhiều khó khăn do nguồn lực đầu tư giảm, sự cố môi trường biển tác động sâu sắc đến đời sống và hoạt động sản xuất kinh doanh của người dân, song với quyết tâm chính trị cao, sự tập trung quyết liệt có trọng tâm, trọng điểm của cả hệ thống chính trị và sự đoàn kết nổ lực của nhân dân, thành phố đã triển khai thực hiện các nhiệm vụ phát triển KT-XH, QPAN một cách quyết liệt và thu được những kết quả nhất định. Tổng giá trị sản xuất sản xuất các ngành ước đạt  8.738 tỷ đồng, bằng 92,96 % kế hoạch và tăng 7,44 % số với cùng kỳ. Trong đó, Công nghiệp- TTCN  đạt  1.032 tỷ đồng, bằng 90,13 % kế hoạch năm, tăng 1,57% so với cùng kỳ; giá trị sản xuất các ngành xây dựng ước đạt 2.076 tỷ đồng, bằng 87,23 % kế hoạch, tăng 10,78% so với cùng kỳ; giá trị sản xuất TM-DV đạt 5.427 tỷ đồng, bằng 96,19 % kế hoạch và tăng 8,09 % so với cùng kỳ; Tổng giá trị sản xuất các ngành nông nghiệp đạt 203 tỷ đồng, bằng  87,12 % kế hoạch. Thu ngân sách ước đạt 903 tỷ đồng, ước đạt 103,8 % so với chỉ tiêu UBND tỉnh giao Công tác qui hoạch, đầu tư xây dựng cơ bản, quản lý đô thị và các lĩnh vực về văn hoá, thông tin, giáo dục, y tế, cải cách hành chính.vv. có nhiều khởi sắc. QPAN tiếp tục được  giữ vững. Thành phố Hà Tĩnh đã chỉ đạo thành công cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021

Đ/c: Nguyễn Văn Quý – Chủ tịch HĐND thành phố khai mạc kỳ họp

Bên cạnh những kết quả đạt được, tình hình thực hiện nhiệm vụ KT-XH năm 2016 cũng gặp những tồn tại, khó khăn đó là: vẫn còn 8/22 chỉ tiêu KT-XH chưa đạt kế hoạch đề ra, tiến độ hoàn thành các tiêu chí xây dựng đô thị loại II vào năm 2018 còn chậm; thu ngân sách chưa đạt kế hoạch HĐND tỉnh và thành phố giao;  việc triển khai thực hiện một số công trình xây dựng cơ bản chậm tiến độ, khối lượng nợ xây dựng cơ bản lớn; các mô hình kinh tế qui mô còn nhỏ lẻ và hiệu quả thấp; tình trạng vi phạm trật tự kỷ cương đô thị vẫn diễn ra nhiều; việc triển khai xây dựng phường đạt chuẩn văn minh đô thị và xây dựng Nông thôn mới đạt kết quả chưa vững chắc; kỷ luật, kỷ cương hành chính ở một số đơn vị còn chưa nghiêm túc.

Các đại biểu tham dự kỳ họp

Để thực hiện  thắng lợi nhiệm vụ đề ra, năm 2017, thành phố Hà Tĩnh tập trung chỉ đạo thực hiện các  nhóm giải pháp cơ bản gồm:Tập trung triển khai các nhiệm vụ trọng tâm theo lộ trình, khung kế hoạch xây dựng thành phố Hà Tĩnh đạt đô thị loại II vào năm 2018; tạo môi trường thuận lợi cho phát triển sản xuất CN-TTC, thương mại – dịch vụ đáp ứng yêu cầu sản xuất và đời sống nhân dân;  Đẩy mạnh phát triển sản xuất nông nghiệp theo đề án “Tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với xây dựng  nông thôn mới”; Tăng cường công tác quản lý tài chính ngân sách, đẩy mạnh thu ngân sách nhà nước, thực hiện tiết kiệm chi, chống lãng phí; Tăng cường công tác quản lý nhà nước về Tài nguyên và môi trường; nâng cao chất lượng hoạt động văn hóa- xã hội, xây dựng nếp sống văn hóa văn minh đô thị, giải quyết tốt các vấn đề xã hội; đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước của chính quyền các cấp; Tăng cường củng cố QPAN, đảm bảo TT ATXH.

Tại diễn đàn kỳ họp, các đại biểu đã được nghe các báo cáo  tình hình thu chi ngân sách, đầu tư XDCB  tư năm 2016 và phương hướng nhiệm vụ năm 2017 và các báo cáo, tờ trình quan trọng khác

             Đ/c: Nguyễn Hồng Lĩnh – UVBTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành Ủy phát biểu tại kỳ họp

Phát biểu chỉ đạo kỳ họp, đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh- Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy đánh giá cao những kết quả đạt được trong  thực hiện các nhiệm vụ chính trị của thành phố trong thời gian qua, chỉ ra một số tồn tại hạn chế còn gặp phải, đồng thời nhấn mạnh: Nhiệm vụ đặt ra trong năm 2017 hết sức nặng nề, cấp ủy chính quyền thành phố cần phải tập trung khai thác tối đa tiềm năng lợi thế của mình để phát triển kinh tế theo hướng kinh tế đô thị; nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống cho người dân, tập trung cao cho công tác thu ngân sách ngay từ những ngày đầu năm. Về nhiệm vụ trọng tâm xây dựng thành phố đạt các tiêu chí đô thị loại II vào năm 2018, Bí thư Thành Ủy Nguyễn Hồng Lĩnh nhấn mạnh: Hiện vẫn còn 17 tiêu chí chưa đạt được, đây là những tiêu chí chủ yếu về cơ sở hạ tầng đòi hỏi nguồn lực đầu tư khá lớn, thành phố Hà Tĩnh phải phân định rõ từng chỉ tiêu của từng năm và có giải pháp thực hiện, ưu tiên các nguồn vốn cho đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, các công trình thuộc chương trình mục tiêu, đồng thời huy động sự vào cuộc quyết liệt của cộng đồng và mỗi người dân để thực hiện các tiêu chí còn lại.

                            Các đồng chí chủ trì kỳ họp

Trong phiên họp buổi chiều ngày  26/12, các đại biểu  tiếp tục thảo luận tại tổ và thảo luận tại hội trường để đề ra các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội- quốc phòng, an ninh năm 2017

Tin, ảnh: Minh Trí – Đình Việt

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP