Formosa xả thải

Huyện Cẩm Xuyên chi trả tiền đền bù đợt 1 tại xã Cẩm Trung

Sau thời gian rà soát, thẩm định số lượng, đối tượng thiệt hại do sự cố môi trưởng biển với sự tập trung của cả hệ thống chính trị, vào sáng ngày 1/11 huyện Cẩm Xuyên đã bắt đầu thực hiện chi trả tiền đền bù đợt 1 cho người dân xã Cẩm Trung.


Thực hiện chi trả tiền đền bù cho người dân xã Cẩm Trung.

Xã Cẩm Trung là đơn vị được huyện Cẩm Xuyên thực hiện việc chi trả đầu tiên với số tiền trên 915 triệu đồng.  Trong đợt chi trả đầu tiên này xã Cẩm trung có 22 hộ được chi trả tiền thuộc địa bàn trên của 5 thôn gồm thôn 1, thôn 2, thôn 3, thôn 4 và thôn 7. UBND xã đã thực hiện niêm yết công khai thông báo của UBND huyện Cẩm Xuyên về việc chi trả bồi thường thiệt hại sự cố môi trường biển đợt 1 với thời gian 5 ngày. Rất đông người dân đã có mặt đầy đủ và đúng giờ để nhận tiền .

Huyện Cẩm Xuyên có gần 7000 đối tượng bị ảnh hưởng từ sự cố môi trường biển. Từ khi có chủ trương của Chính phủ, UBND tỉnh các ngành chức năng của huyện đã triển khai, thẩm định một cách công khai minh bạch và công bằng để tiến hành chi trả tiền bồi thường cho người dân . Sau khi chi trả xong tiền đền bù cho người dân xã Cẩm Trung huyện Cẩm xuyên sẽ chi trả tiền đền bù cho các hộ dân xã Cẩm Hà. Các xã còn lại sau khi được UBND tỉnh phê duyệt Cẩm Xuyên sẽ thực hiện chi trả tiền đền bù cho người dân một cách kịp thời.


Việc chi trả tiền bồi thường cho người dân được thực hiện một cách bài bản
đảm bảo nguyên tắc trực tiếp, nhanh gọn

Trong chi trả tiền bồi thường cho người dân được huyện Cẩm Xuyên thực hiện một cách bài bản, đảm bảo nguyên tắc trực tiếp, nhanh gọn, an toàn và kịp thời. Gắn với việc chi trả tiền bồi thường huyện tuyên truyền người dân sử dụng tiền bồi thường đúng mục đích, đầu tư vươn khơi bám biển tiếp tục lao động sản xuất, ổn định cuộc sống.

Hoài thương- Minh Sơn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP